Browsing: szkoła językowa

Prezydent Tomasz Budasz wręczył powierzenia na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych do końca sierpnia 2027 r. Otrzymało je łącznie 12 osób wyłonionych w drodze konkursów, które…

30 maja odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci! To ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Jest bowiem świadectwem szacunku wobec ludzi tworzących tę Szkołę. Uroczystego przecięcia…