Browsing: rafał spachacz

Ogólnopolski konkurs „Samorząd Równych Szans” to plebiscyt na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy.Spośród 86 samorządów zgłoszonych do konkursu w 2014…