Browsing: hair room salon

12 lutego W roku 1925 ukazało się ogłoszenie w Lechu, że „Magistrat miasta Gniezna zamierza wydać w drodze przetargu publicznego wykonanie robót murarskich celem budowy domu…