Ładowanie danych...

moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Aktualności Straży Miejskiej

Czwartek, 10 listopada 2011
 • Aktualności Straży Miejskiej

Jak co roku 1-szego listopada patrole straży miejskiej wspomagały gnieźnieńską policję. W rejonach cmentarzy strażnicy kierowali ruchem w związku ze zmianą jego organizacji oraz wskazywali dogodne miejsca do parkowania pojazdów celem uniknięcia korków.

Od w października do 8-ego listopada w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica odbyłwały się pogadanki z dziećmi klas II oraz przedszkolakami. Pierwszą z nich przeprowadziły funkcjonariuszki st. str. Patrycja Purol-Augustyniak oraz mł. str. Katarzyna Binkowska. Kolejną - str. Magdalena Wieczorek oraz st.str. Marcin Kraczek. Strażnicy opowiadali o swojej pracy, o tym jak należy bezpiecznie wyprowadzać psy na spacer. Dzieciom uświadomiono, że istnieje obowiązek sprzątania po swoim pupilu. Przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne uczące prawidłowego zachowania się dzieci wobec agresywnego psa. Zademonstrowano sposoby zachowania się podczas ataku, między innymi popularna technika zwana „żółwiem”. Po zakończeniu zajęć młodzi uczestnicy otrzymali drobne podarunki ufundowane przez Radę Osiedla Tysiąclecie z inicjatywy której spotkanie zostało zorganizowane.    
5-ego listopada ok. godz. 15.20 Strażnicy otrzymali zgłoszenie od kierującego pojazdem poruszającym się ul. Poznańską,  który był świadkiem wyrzucenia 2-óch butelek po piwie z auta jadącego bezpośrednio przed nim. Podał numery rejestracyjny pojazdu w związku z czym wszczęto w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.
Właściciel jednej z posesji przy ul. Cymsa 5-ego listopada dokonał wycinki kilku gałęzi. Z rozpędu ściął również koronę jednego drzewa liściastego pozostawiając sam pień. W związku z tym, iż nie posiadał  na to zgody  sprawa została przekazana do Referatu Ochrony Środowiska, który dalej będzie prowadził tą sprawę .
Strażnicy Miejscy przypominają o najczęściej popełnianych wykroczeniach na Terenie miasta. Kierowcy pojazdów najczęściej parkują swoje pojazdy w następujący sposób:
 • w odległości mniejszej niż 10m od przejazdu lub skrzyżowania,
 • wbrew obowiązkowi zatrzymania pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej,
 • łamiąc warunki dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości,
 • na drodze dla rowerów,
 • niestosując się do znaku B-36-„zakaz zatrzymywania się”,
 • na miejscu dla osoby niepełnosprawnej,
 • w miejscu obowiązywania znaku D-19 „postój taksówek”,
 • w miejscu obowiązywania znaku P-21 „miejsce wyłączone z ruchu”,
 • na trawie,
Ponadto kierujący pojazdami nie stosują się do znaku D-40 „ strefa zamieszkania” oraz B- 1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.
Najczęściej popełniane wykroczenia z dziedziny innej niż „drogowe” to:
 • niesprzątanie po psie oraz puszczanie psa luzem,
 • nieuprzątnięcie błota, śniegu, lodu, liści i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
 • niewyposażenie nieruchomości w urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych,
 • zaśmiecanie drogi, trawnika lub zieleńca,
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18,
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych na terenie szkół i placówek oświatowo- wychowawczych,
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych w postaci papierosów luzem, bez opakowania,
 • palenie w miejscach obkutych zakazem.
Wszystkie osoby niestosujące się do obowiązujących znaków drogowych bądź niewywiązujące się ze swoich obowiązków jakie narzucają im obowiązujące akty prawne muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami w postaci mandatów karnych lub wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Czym palimy?
W związku z rozpoczętym nowym sezonem grzewczym do Straży Miejskiej w Gnieźnie wpływa coraz więcej zgłoszeń, które dotyczą wątpliwości współmieszkańców, co do rodzaju materiału opałowego spalanego w domowych piecach centralnego ogrzewania. Zdarza się spalanie plastików i innych niedozwolonych materiałów, które wytwarzają trujące związki chemiczne. Ostatni taki przypadek miał miejsce w ubiegłym tygodniu przy ul. Żabiej, gdzie strażnicy ujawnili tego typu proceder. Ponadto właściciel posesji nie posiadał pojemnika do zbierania odpadów komunalnych. Wobec sprawcy wykroczenia wszczęto czynności wyjaśniające.
Straż Miejska na podstawie przepisu art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.), posiadając stosowne upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Gniezna wykonując kontrolę, jest uprawniona do:
 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
Straż Miejska

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Wypadek na os. Piastowskim! Kobieta kierująca Peugeotem uszkodziła 3 zaparkowane samochody Dzisiaj ok. godz. 18.00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na os. Piastowskim w Gnieźnie.... Niedziela, 5 kwietnia 2020
Mieszkańcy ignorują zakaz wstępu na cmentarze Wielu mieszkańców zupełnie ignoruje zakaz wstępu na cmentarze wprowadzony z powodu koronawirusa. Chociaż... Sobota, 4 kwietnia 2020
Pożar lakierni w Jankowie Dolnym Dzisiaj ok. godz. 13.00 do Straży Pożarnej wpłynęła informacja o pożarze lakierni w Jankowie Dolnym.... Sobota, 4 kwietnia 2020
Wspólne patrole - policjant i żołnierz W mieście pojawiły się wczoraj mieszane patrole policjantów z żołnierzami z Żandarmerii Wojskowej. Sytuacja... Sobota, 4 kwietnia 2020