moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Gnieźnieńskie koronacje królewskie, czyli konferencja w Kolegium

Poniedziałek, 6 czerwca 2011
  • Gnieźnieńskie koronacje królewskie, czyli konferencja w Kolegium

Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski oraz Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego im. Jana Pawła II w Gnieźnie prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz zapraszają mieszkańców Gniezna - Miasta Królów na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty", która odbędzie się w auli Kolegium Europejskiego w Gnieźnie od 7 do 9 czerwca.

Zamierzeniem konferencji jest zapoczątkowanie dyskusji naukowej nad fenomenem polskiej monarchii i miejscem w niej władcy.  Do udziału w tej wyjątkowej, bezprecedensowej konferencji historycznej, poświęconej najstarszym polskim koronacjom monarszym, zaproszonych zostało wielu wybitnych polskich uczonych z wielu ośrodków uniwersyteckich, a także mediewistów z kilku krajów Europy. Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY. Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu Miasta Gniezna p.n. „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Głównym założeniem projektu jest promocja Gniezna,  jako miejsca przeprowadzenia pierwszych pięciu koronacji królów Polski: Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława II Szczodrego, Przemysława II oraz Wacława II i nierozerwalnie związanego z ideą początków państwa polskiego i władzy królewskiej. Mottem tak zdefiniowanego nowego produktu turystycznego jest hasło „GNIEZNO - MIASTO KRÓLÓW”.
więcej informacji: www.KrolewskieGniezno.eu

PROGRAM

7 czerwca 2011 roku, Aula CEG, ul. Kostrzewskiego 5-7
14.30 - otwarcie konferencji
15.00 - przerwa
15.30 - prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Warszawa), Idea władzy królewskiej
16.15 - prof. dr hab. Zbigniew Dalewski, (Warszawa), Dlaczego Bolesław Chrobry chciał koronować się na króla?
17.00 - dr Grzegorz Pac (Warszawa), Koronacje władczyń we wcześniejszym średniowieczu
17.45 - prof. dr hab. Marek Cetwiński (Częstochowa-Wrocław), Gnieźnieńskie koronacje w przekazach rocznikarskich
8 czerwca 2011 roku, Aula CEG, ul. Kostrzewskiego 5-7
9. 00 - dr hab. Andrzej Pleszczyński (Lublin), Powołanie i koronacja króla niemieckiego (X-XIII wiek): miejsca, ryt, insygnia
9.45 - dr Karolina Buschmeier (Bielefeld), Krönen und Sterben - Zu den (Dis)kontinuitäten ottonischer Königsherrschaft
10.30 - dr Giovanni Izabella (Bolonia), Models of kingship by Otto I to Henry II: the legitimation of power in ordines coronationis and in the narrative sources of the Ottonian context
11.15 - przerwa
11.45 - prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Poznań), Pierwsze polskie koronacje
12.30 - Dr. habil. Bagi Dániel (Pécsi) Problematyka wysłania korony dla Polski w legendzie świętego Stefana pióra biskupa Hartwika
13.15 - dr Krzysztof Skwierzyński (Warszawa), „O, majestacie królewskiej władzy!” - koronacja Bolesława II Szczodrego
14.00 - przerwa
15.00 - dr Marzena Matla (Poznań), Czy Bolesław Śmiały uświetnił swoją koronację fundacją złotego kodeksu?
15.45 - doc. PhDr. Vratislav Vaníček (Praga), Polský královský titul Vratislava II
1630 - dr Marcin Pauk (Warszawa), Dwie koronacje i kilka pogrzebów. Piastowie i ich katedry do połowy XII wieku
17.15 - przerwa
17.45 - dr hab. Edward Skibiński (Poznań), Gnieźnieńskie koronacje w źródłach wczesnego średniowiecza
18.30 - dr Piotr Węcowski (Warszawa), Obraz koronacji gnieźnieńskich w tradycji późnego średniowiecza
9 czerwca 2011 roku, Aula CEG, ul. Kostrzewskiego 5-7
8.30 - prof. dr hab. Antoni Barciak (Katowice), Czeskie koronacje drugiej połowy XIII wieku
9.15 - prof. dr hab. Bronisław Nowacki (Poznań), Koronacja Przemysła II
10.00 - dr Robert Antonín (Opava), Hnězdenská korunovace krále Václava II. v kontextu jeho zahraniční politiky na počátku 14. století
10.45 - przerwa
11.15 - prof. dr hab. Jarosław Nikodem (Poznań), Z Gniezna do Krakowa… Motywy zmiany miejsca polskich koronacji
12.00 - Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Praha), Korunovace Karla IV. v říši a v Čechách
12.45 - Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (Praha), Soupeření Jagellonců o českou královskou korunu na pozadí středoevropské politiky v druhé třetině 15. Století
13.30 - Zakończenie
Miejsce obrad: Collegium Europaeum Gnesnense UAM, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7
więcej informacji: www.KrolewskieGniezno.eu
Komitet organizacyjny:
Prof. UAM dr hab. Józef Dobosz - Pracownia Bohemistyczna Instytutu Historii UAM
Dr Leszek Wetesko - Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Dr Marzena Matla - Pracownia Bohemistyczna Instytutu Historii UAM
Dr Hanna Krzyżostaniak - Pracownia Bohemistyczna Instytutu Historii UAM
Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu Miasta Gniezna p.n. „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
I Festiwal "Fyrtel" Podstawowym celem festiwalu debiutującego w kalendarzu imprez kulturalnych Gniezna jest promocja dziedzictwa... Wtorek, 17 listopada 2015
Konferencja naukowa "Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII w.)" Konferencja naukowa: Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII w.) jest po... Poniedziałek, 19 października 2015
Jak zorganizować konferencję w pięciu krokach? Organizacja konferencji to nie lada wyzwanie. Aby wydarzenie mogło przynieść oczekiwany efekt, powinno... Czwartek, 24 września 2015
Jaka jest rola kobiet we współczesnym świecie? Dzisiaj w Kolegium Europejskim odbyła się konferencja pt. "Kobiecość we współczesnym świecie". Nie przypadkowo... Sobota, 7 marca 2015