Browsing: wykopaliska

Nawarstwienia kulturowe związane z osadnictwem pradziejowym znaleźli archeolodzy podczas wykopalisk archeologicznych na terenie Parku Miejskiego w czasie prac ziemnych związanych z budową systemu podczyszczająco-przelewowego gromadzącego i…