Browsing: stowarzyszanie młodych wielkopolan

Rada Sołecka w Jelitowie wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym, Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan i Radą Wojewódzką LZS w Poznaniu zorganizowała festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców Jelitowa.W ramach festynu…