Browsing: starostwo powiatowe gniezno

Podczas XXIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska zatwierdzone zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2023 rok oraz jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. Następnie dokonano wyboru władz Stowarzyszenia…