Browsing: rodzina 3+

Do tej pory ponad 420 rodzin złożyło w Urzędzie Miejskim wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w ramach Programu dla Rodzin Wielodzietnych Rodzina 3+. W środę…