Browsing: palenie

Zanieczyszczenie powietrza wywołane działalnością człowieka stanowi poważny problem w obszarach miejskich. Jest to element, który modyfikuje klimat miasta wpływając jednocześnie negatywnie na stan środowiska przyrodniczego, gospodarkę…