Browsing: michał powałowski

Miasto Gniezno od kilku lat sukcesywnie realizuje program, w ramach którego gnieźnianie, którzy mieszkają w miejskim zasobie mogą odpracować zaległości w czynszu. Łącznie, wartość umniejszonego zadłużenia od początku programu…

Wieloletni dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie odchodzi na emeryturę. Nadzorowany przez niego dział zajmuje się koordynacją funkcjonowania miejskich placówek oświatowych –gnieźnieńskich szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków. …