Browsing: dk 5

Kończy się remont estakady w ciągu DK nr 5 w Gnieźnie. Konieczna okazała się także modernizacja odwodnienia na dojazdach od strony Bydgoszczy i pomiędzy estakadami. Konstrukcja…