moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Szamba pod kontrolą

Piątek, 18 marca 2022
  • Szamba pod kontrolą

Ponad 1 000 właścicieli szamb w Gnieźnie musi podpisać umowy na odprowadzanie ścieków i przekazywać dowody zapłaty za ich opróżnianie do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

W Gnieźnie jest około 1 080 bezodpływowych zbiorników. Ich właściciele od kilku miesięcy mają obowiązek przedstawiać w Urzędzie Miejskim rachunki lub faktury za ich opróżnianie. Nie wszyscy wywiązują się z tego obowiązku. Dlatego też Urząd Miejski po raz kolejny przypomina, że zaległe rachunki/faktury za III i IV kwartał (lipiec-grudzień) 2021 r. należy dostarczyć do Urzędu lub w wersji elektronicznej na adres email: bezodpływowe@gniezno.eu. Za niewywiązanie się z takiego obowiązku grozi mandat w wysokości do 500 zł lub wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie grzywną do 5 000 zł.

Posiadacze szamb będą mieli także obowiązek podać ilość zużytej wody zgodnie ze wskazaniem licznika wody. Jest to potrzebne do skontrolowania, czy mieszkańcy w sposób właściwy pozbywają się nieczystości ciekłych, czy mają szczelne szamba i czy wszystkie nieczystości są wywożone przez uprawnione podmioty.
 

Bilans ilości ścieków oddanych do punktów zlewnych do ilości wody pobranej przez użytkowników wynosi zaledwie 60%. Co stanowi i tak wysoki wskaźnik, ponieważ średnia ogólnopolska wynosi poniżej 50%. Brak kontroli nad pozostałą ilością ścieków stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Stąd też Miasto Gniezno prowadzi wzmożone kontrole dokumentów potwierdzających legalne pozbywanie się nieczystości płynnych - mówi Jarosław Grobelny zastępca prezydenta Gniezna.


Na najbliższej sesji Rada Miasta będzie głosowała nad uchwałą przywracającą obowiązek zawierania umów między właścicielami nieruchomości a firmami asenizacyjnymi.
tekst: Informacja prasowa