moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Gotowość do zimowego utrzymania dróg w Wielkopolsce

Sobota, 6 listopada 2021
 • Gotowość do zimowego utrzymania dróg w Wielkopolsce

Od połowy października każdego roku, GDDKiA jest gotowa do okresu zimowego. W obwodach utrzymania stoi w gotowości sprzęt do odśnieżania, a magazyny są zapełnione solą drogową. Służba drogowa GDDKiA pracuje 24 godziny na dobę, by zapewnić kierowcom jak najbezpieczniejsze warunki jazdy.

Monitorujemy drogi 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu

Stan dróg krajowych monitorujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co pozwala na szybką reakcję służb drogowych. Działaniami na drogach Wielkopolski kieruje: 8 Rejonów oraz 22 Obwodów Drogowych (OD), w tym 1 Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), oraz 17 magazynów soli.


Sezon 2021/2022 w Wielkopolsce

Długość dróg krajowych utrzymywanych przez GDDKiA w Wielkopolsce wynosi 1529 km.

Drogi krajowe w woj. wielkopolskim w sezonie zimowym 2021/2022 utrzymywane będą w następujących standardach:
 • w standardzie I (485 km, tj. 31,72 proc. sieci, w tym 45 km autostrady A2 (odc. Modła -Dąbie), 316 km dróg klasy S (S5, S8, S10, S11), oraz 124 km dróg krajowych (DK12, DK11, DK25, DK92)
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
 • w standardzie II (996 km, tj. 65,14 proc. sieci)
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.
 • w standardzie III (48 km tj. 3,14 proc. sieci)
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych przygotowanych jest 431 pojazdów, w tym:
 • 113 solarek pługosolarek,
 • 227 pługów,
 • 8 pługów wirnikowych,
 • 51 ładowarek,
 • 25 równiarek,
 • 7 Unimogów.
 •  
Planowane zużycie soli drogowej wynosi ok. 35 tys. ton. Średnio na zimowe utrzymanie dróg w regionie wydatkowane jest ok. 20 mln zł rocznie.
 

Kierowco przepuść pługi

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.
 

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl, w zakładce „Serwis dla kierowców”. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.
 
tekst: Informacja prasowa