moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Czwartek, 4 listopada 2021
  • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Miejska i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych - reprezentujących kluby i stowarzyszenia sportowe, organizacje społeczne, fundacje, samorządy, instytucje z terenu miasta Gniezna i gmin powiatu do udziału w Spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 roku, od 13.00 do 16.30 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Słowackiego 45/47.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu oraz Centrum OPUS z Łodzi.

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie z oferty zadania publicznego zagadnienia w zakresie opisu zakładanych rezultatów zadania publicznego oraz pod kątem uzyskanych rezultatów.
  2. Projekt jako odpowiedź na potrzeby lokalne.
  3. Zajęcia warsztatowe - wypełnianie oferty realizacji zadnia publicznego przez uczestników szkolenia na podstawie dowolnie wybranych przez nich przedsięwzięć.
  4. Wydatkowanie środków z 1%.

Zainteresowane udziałem osoby w szkoleniu mogą się zgłaszać pod numerem 61 426 04 51 lub mailowo na adres anna.kozanecka@gniezno.eu Zgłoszenia można dokonać także telefonicznie u przewodniczących rad działalności pożytku publicznego - Marii Brykczyńskiej, tel. 693 423 720 lub Stanisława Dolacińskiego, tel. 534 333 199.

Po przeprowadzonym szkoleniu zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa dla organizacji. Patronat nad szkoleniem sprawują Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz i Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński.  Serdecznie zapraszamy - skorzystaj z zaproszenia.
tekst: Informacja prasowa