moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kolejna działka na sprzedaż za 1,25 mln zł!

Środa, 29 września 2021
  • Kolejna działka na sprzedaż za 1,25 mln zł!

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gnieźnie w rejonie ulic Cegielskiego i Osiniec, w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedmiotem  przetargu  jest  nieruchomość  niezabudowana,  położona  w  Gnieźnie  w  rejonie  ulic  Cegielskiego  i    Osiniec,  o powierzchni 1.6399 ha. Nieruchomość  położona  jest  na  obszarze  miasta  o  intensywnym  zagospodarowaniu przemysłowym i magazynowo-produkcyjnym. Teren  nieruchomości  usytuowany  jest  w  kompleksie  o  nowopowstającym  zainwestowaniu, skupionym w tej strefie miasta, który znajduje się w obrębie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z ustaleniami planu działka przeznaczona jest w dominującej części pod teren zabudowy przemysłowo-usługowej oraz w części pod zieleń.

Przetarg odbędzie się w dniu 2  grudnia  2021 r. o  godz:  10:00 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 sierpnia 2021 r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza jest obniżona o 10% i wynosi 1 251 900,00 zł. Wartość rynkowa wynosi  1 391 000,00 zł.
 
tekst: Andrzej Bukowski