moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Posłanka o ratowaniu jezior: "Zakończone zostały prace projektowe"

Środa, 21 lipca 2021
  • Posłanka o ratowaniu jezior:

Podczas konferencji zorganizowanej w biurze Pauliny Hennig-Kloski Posłanki RP powrócił temat ratowania jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Posłanka przypomniała, że zakończone zostały prace projektowe i że źródłem dającym szansę na wdrożenie skutecznego programu ratunkowego jest najnowsza "Ekspertyza - analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku krajobrazowego zasobami rzeki Warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego", opracowana przez zespół specjalistów i sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dalsza realizacja tego projektu zależy od pozyskania środków finansowych na jego realizację, dlatego posłanka poinformowała, że prowadzi właśnie rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na temat możliwości finansowania tej istotnej dla naszego regionu inwestycji. Ponadto organizuje właśnie poświęcone temu tematowi najbliższe wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ratowania Pojezierzy Wielkopolskich. Tym razem parlamentarzyści i eksperci spotkają się podczas debaty, organizowanej w dniu 24 sierpnia 2021 roku w Mogilnie. Konferencja zostanie zorganizowana we współpracy z Burmistrzem Mogilna i tamtejszym Starostwem Powiatowym oraz Stowarzyszeniem EKO-Przyjezierze. Jednocześnie Posłanka wskazała, że aktualnie dostrzega dwie możliwości finansowania projektu. Pierwsza to środki pozyskane w ramach Polityki Spójności w umowie partnerstwa 2021- 2027 jako wsparcie dla tego rodzaj działań, mających na celu dostosowanie do zmian klimatycznych i łagodzenia ich skutków. Dotyczy to takich inwestycji jak:
  1. budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury hydrotechnicznej służących zmniejszeniu skutków powodzi i suszy, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na jej występowanie;
  2. wspieranie retencjonowania wody, w tym małej retencji, działania w celu zatrzymania odpływu wód opadowych, renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych, z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów ekosystemowych;
  3. rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody (przy założeniu, że projekty infrastruktury wodociągowej mogą być realizowane niezależnie od sieci kanalizacyjnej, jednakże system odbioru ścieków musi być na danym terenie zapewniony);
  4. kompleksowe działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu - poprzez m.in. dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych, rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury, w tym z wykorzystaniem inteligentnych systemów zarządzania wodami opadowymi i likwidacją miejskich wysp ciepła.

Natomiast drugim źródłem finansowania projektu, zdaniem Posłanki Pauliny Hennig-Kloski może być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, do którego została wpisana także Wielkopolska.
 
tekst: Informacja prasowa
foto: Andrzej Bukowski