moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

"Bilet za zeta" dla uczniów

Wtorek, 8 czerwca 2021

Od 1 września 2021 r. uczniowie szkół podstawowych mieszkający w Gnieźnie będą mogli korzystać z biletu miesięcznego na wszystkie linie, płacąc za niego jedynie złotówkę. Na najbliższej sesji Rada Miasta Gniezna podejmie stosowną uchwałę zaproponowaną przez prezydenta Gniezna, pozytywnie zaopiniowaną przez instytucje związkowe.

Idea zrównoważonego rozwoju Miasta Gniezna zakłada promocję poruszania się po mieście publicznym transportem zbiorowym. Wprowadzenie możliwości korzystania z komunikacji miejskiej przez uczniów za symboliczną złotówkę, ma ich edukować i przyzwyczajać do wyboru autobusu MPK zamiast jazdy samochodem. Jazda autobusem do i ze szkoły oraz na zajęcia dodatkowe może spowodować zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zwłaszcza w godzinach szczytu. Takie rozwiązanie proponowane mieszkańcom Gniezna da także każdej rodzinie wymierne oszczędności. Zamiast kupować bilet miesięczny na wszystkie linie za 46, dostaną taki jedynie „za zeta”.

Uchwała Rady Miasta wprowadza  do usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dodatkowy bilet dla uczniów szkół podstawowych. Będzie on przysługiwał od września 2021 r. uczniom szkół podstawowych, zamieszkujących w granicach administracyjnych Miasta Gniezna i ewentualnie innych jednostek samorządu terytorialnego, objętych stosownym porozumieniem międzygminnym. Z biletu będą mogli korzystać uczniowie do osiągnięcia 15 roku życia. W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami i z odroczonym obowiązkiem szkolnym „bilet za zeta” będzie obowiązywać do osiągnięcia 17 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i pisemnego oświadczenia rodzica o miejscu zamieszkania. W Gnieźnie

„Bilet za zeta” będzie można nabyć na przełomie sierpnia i września stacjonarnie w nowym punkcie sprzedaży w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym lub w siedzibie MPK przy ul. Wesołej. Zakup będzie także możliwy za pośrednictwem Mobilnej Karty Miejskiej, czyli wielofunkcyjnej aplikacji na smartfony dostępnej na telefony z system Android i iOS. Bilet będzie ważny przez miesiąc.

W Gnieźnie mieszka około 6200 dzieci w wieku 7-15 lat. Około 350 z nich korzysta z biletów miesięcznych MPK.
tekst: Informacja prasowa