moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Milion złotych na Budżet Obywatelski

Wtorek, 27 kwietnia 2021
  • Milion złotych na Budżet Obywatelski

Rusza nabór propozycji do Budżetu Obywatelskiego 2022. Do rozdysponowania na ten cel jest 1 milion złotych. Mieszkańcy Gniezna lub organizacje pozarządowe mogą składać wnioski od 4 maja do 4 czerwca 2021 r. W tym roku głosowanie odbędzie się we wrześniu. Oddać swój głos będzie mógł każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku.

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego odbędzie się na nieco innych zasadach, ponieważ zmienił się regulamin. Do rozdysponowania jest 1 mln zł, podzielony na projekty duże (700 tys. zł) oraz małe (300 tys. zł). W obu przypadkach mogą być to zadania inwestycyjne lub społeczne, jednakże maksymalny koszt dużego zadania może wynosić 525 tys. zł, a małego 60 tys.

Propozycje zadań w tym roku można będzie można składać także za pośrednictwem specjalnej aktywnej karty na stronie budzetobywatelski.gniezno.eu lub przekazując wniosek w formie papierowej lub wysyłając skan e-mailem.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna może składać każdy mieszkaniec oraz organizacje pozarządowe, których siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Miasta Gniezna. Uprawnionymi do głosowania są osoby mieszkające w Gnieźnie.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2022 rok

  1. Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna: od 4.05.2021 r. do 4.06.2021 r.
  2. Ocena zgłoszonych projektów: do 16.07.2021 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację: do 19.07.2021 r.
  4. Głosowanie: od 6.09.2021 r. do 1.10.2021 r.
  5. Planowane ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna: nie później niż do 12.10.2021 r.
  6. Kampania informacyjna: przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna.
  7. Wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Miasta Gniezna.

Budżet obywatelski to wydzielona kwota z budżetu Miasta Gniezna, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Pierwszej Stolicy Polski. Dzięki niemu gnieźnianie mogą wziąć udział w projektowaniu lokalnych wydatków. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosić można tylko zadania własne gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Zadania związane z inwestycjami mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta Gniezna. Projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 osób na specjalnej liście (można poprzeć więcej niż jeden projekt). Formularze (dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego) wraz z listą poparcia można składać elektronicznie: bomg@gniezno.eu; zostawić osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6; przesłać pocztą lub za pośrednictwem aktywnej karty bomg.gniezno.eu.

W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego swój głos oddały 5 504 osoby.
tekst: Informacja prasowa