moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Quady i crossy - policjanci i leśnicy kontrolują lasy

Poniedziałek, 26 kwietnia 2021
  • Quady i crossy - policjanci i leśnicy kontrolują lasy

W miniony weekend rozpoczęły się wspólne kontrole lasów przez funkcjonariuszy Straży Leśnej z Nadleśnictwa Gniezno i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Działania te, o czym już pisaliśmy mają na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń związanych m.in. z nielegalnym poruszaniem się pojazdami silnikowymi (quady i crossy) po terenach leśnych, kłusownictwem, czy też kradzieżą drewna.

Dzięki wiedzy leśników, którzy doskonale znają topografię terenu oraz miejsca, w których może dochodzić do naruszeń prawa, działania patrolujące przebiegały pomyślnie.

Łączone patrole mogą także sprawdzać osoby wywożące drewno z lasu, kontrolując wymagane dokumenty i zezwolenia. Należy również pamiętać by na spacerach leśnych nie spuszczać psów ze smyczy.

Zatrzymani amatorzy łamania zakazów muszą liczyć się z mandatem w wysokości do 500 złotych, a w przypadku kilku wykroczeń - do 1 000 złotych, który mogą wystawić policjanci i strażnicy leśni. Gdy sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć nawet 5000 zł.

Działania będą kontynuowane.

Z uwagi na pytania od Państwa, którymi drogami można się poruszać przez las przekazujemy informację zawartą na stronie Nadleśnictwo Gniezno:
 

Czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach.  Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Także jazdę konną po lesie ustawa dopuszcza tylko drogami wyznaczonymi przez właściwego nadleśniczego.

Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.
źródło: Policja