moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Policjanci upamiętnili 81. Rocznicę śmierci kom. Józefa Wróblewskiego

Czwartek, 22 kwietnia 2021
  • Policjanci upamiętnili 81. Rocznicę śmierci kom. Józefa Wróblewskiego

Dziś przypada 81. rocznica śmierci ostatniego, przed wybuchem II Wojny Światowej, Kierownika Komisariatu Policji w Gnieźnie kom. Józefa Wróblewskiego. Z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wspólnie ze swoim zastępcą podinsp. Robertem Reckim złożyli kwiaty i zapalili znicz przed tablicą poświęconą jego pamięci.

Podczas odsłaniania tablicy, w 2019 roku tak o ostatnim przedwojennym komendancie powiedział szef gnieźnieńskich policjantów:

Komisarz Józef Wróblewski swoim życiem i niestety tragiczną śmiercią wskazał na wartości najwyższe, na ideały dla których poświęcił życie. Nie zdjął munduru w momencie zagrożenia życia i dlatego stał się nieoficjalnie patronem gnieźnieńskich policjantów


Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną.

Decyzja o losie jeńców z Ostaszkowa zapadła 5 marca 1940 r. podczas posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan i Kaganowicz podjęli decyzję o akceptacji wniosku Berii o rozpatrzenie w trybie specjalnym, z zastosowaniem kary śmierci przez rozstrzelanie, spraw 14 736 polskich jeńców, w tym 1 030 oficerów i podoficerów Policji, ochrony pogranicza i żandarmerii oraz 5 138 szeregowych Policji, żandarmerii, więziennictwa i wywiadu. Uzasadnienie wniosku brzmiało: „wszyscy oni - są zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej”. - źródło isp.policja
 
źródło: Policja