moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Młoda Lewica sprzeciwia się niszczeniu środowiska w Gnieźnie!

Sobota, 10 kwietnia 2021
  • Młoda Lewica sprzeciwia się niszczeniu środowiska w Gnieźnie!

W czwartek Młoda Lewica w Gnieźnie zorganizowała konferencję, przy Jeziorze Jelonek na temat masowej wycinki drzew w tym rejonie.

Rozpoczęła się masowa wycinka drzew przy Jeziorze Jelonek w Gnieźnie. Po głosie sprzeciwu osób mieszkających w Gnieźnie, zdecydowano się ją wstrzymać - mówi Kamil Parol, Koordynator Powiatowy Młodej Lewicy w Gnieźnie. Uważamy, że wstrzymanie to za mało. Nie ważne czy dzisiaj, czy za kilka miesięcy, władze miejskie chcą doprowadzić do zniszczenia lokalnego środowiska i bioróżnorodności, nazywając to rewitalizacją. Planuje się wyciąć kilkaset z drzew, w opinii publicznej pojawiają się informacje o liczbach 686 lub 781. W zamian, planuje się posadzić jedynie 202 drzewa, które nie występują naturalnie w przyrodzie Polski, dlatego nasadzenia mogą mieć szczególny, problem, aby się przyjęły. Na 1 posadzone drzewo, wyciętych zostanie ponad 3. Nasadzenia będą potrzebowały lat, aby dorosnąć do rozmiaru wycinanych drzew. To spowoduje, że tutejsza roślinność będzie pochłaniała mniej dwutlenku węgla, a produkcja tlenu spadnie. Uważamy, że wycinka tak dużej ilości drzew, w ogólnym rozrachunku może wpłynąć na stan zdrowia innych okolicznych roślin, w tym na dąb szypułkowy “Lech”, który jest pomnikiem przyrody. To dlatego, że wycinka drzew, znanych ze swoich właściwości retencyjnych, wpłynie na gospodarkę wodną w tym rejonie. Wycinka jest tym bardziej nieodpowiednia, gdyż jest ona przeprowadzana w trakcie okresu lęgowego ptaków. Przypominamy, że na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. Zakazuje się niszczenia siedlisk, gniazd i innych schronień i umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, zwierzętom, które są chronione w Polsce. W trakcie okresu lęgowego zakazuje się również celowego płoszenie ptaków i niepokojenia ptaków. Hałasowanie w trakcie wycinki drzew, pod to podchodzi. Ucierpieć mogą również stworzenia, które nie zamieszkały drzew przeznaczonych na wycinkę.Żądamy odejścia od planów wycinki jakichkolwiek zdrowych drzew.

 

Od wielu lat jesteśmy świadkami betonowania polskich miast, wyłączając z terenów miejskich miejsce na bioro?z?norodnos?c? i dzika? przyrodę? - mówi Mateusz Orzechowski, Przedstawiciel Młodej Lewicy ds. Klimatu i Środowiska. Wmawia nam sie?, z?e potrzebujemy ładnie wygla?daja?cych ogrodo?w, z?ywopłoto?w i sadzonek drzew, zamiast starych okazo?w. Nie zwraca sie? przy tym w ogo?le uwagi na głosy płyna?ce ze s?wiata nauki, kto?ry mo?wi nam, z?e z?yjemy w czasach kryzysu bioro?z?norodnos?ci, a przyczyniaja? sie? do tego masowe wycinki i degradowanie dzikiej przyrody. Niszczenie siedlisk ptako?w, mniejszych zwierza?t i owado?w w imie? „upie?kszenia” jest niczym innym jak niema?drym poda?z?aniem za ujarzmianiem przyrody dla „cieszenia oka”, a nie dla faktycznych korzys?ci dla s?rodowiska.


Działacze Młodej Lewicy wystosowali również 3 pisma, do:
  • Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków z naszymi uwagami i pytaniami o to, jak bardzo wycinka drzew wpłynie na stan zdrowia pomnika przyrody - dębu szypułkowego "Lech”
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, obszernie opisaliśmy negatywny wpływ wycinki na środowisko i spytaliśmy, jak taki szkodliwy projekt jest rozpatrywany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
  • Prezydenta Gniezna, złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie decyzji, jakie zapadły wobec “rewitalizacji” terenu przy jeziorze Jelonek, ale również o to ile wycięto i nasadzono drzew w latach 2015-2020? Jakie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyciętych drzew? Ile planuje się nasadzić i wyciąć drzew w 2021 roku i czy miasto Gniezno dysponuje obliczeniami dot. tego za ile lat nowo posadzone drzewa zaczną pochłaniać tyle dwutlenku węgla co drzewa wycięte?
 

Mamy nadzieję, że dalsza, bezsensowna wycinka drzew nie będzie miała miejsca - mówi Kamil Parol. Zrewitalizowany park nie będzie cieszył oczu, gdy w końcu zabraknie nam świeżego powietrza, czy dostępu do wody pitnej. Dlatego ważniejsze jest utrzymanie bioróżnorodności natury, bez ingerencji człowieka, niżeli przerabianie jej dla względów estetycznych!

tekst: Informacja prasowa