moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Trwa doświetlanie Gminy Gniezno! Nowe lampy staną w Jankówku

Czwartek, 8 kwietnia 2021
  • Trwa doświetlanie Gminy Gniezno! Nowe lampy staną w Jankówku

Po zimowej przerwie Gmina Gniezno realizuje inwestycje oświetleniowe zaplanowane w tegorocznym budżecie.

W dalszym ciągu wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka stawia na doświetlenie terenów gminy. Tym razem nowych słupów oświetleniowych doczekają się mieszkańcy Jankówka, zamieszkujący ulice: Koszalińską, Elbląską oraz Szczecińską. Wspomniane ulice zyskają tym samym pełną infrastrukturę techniczną. Staną tam łącznie 22 lampy, których koszt wyniesie blisko 85 000 złotych. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec czerwca 2021 roku. Po jej odbiorze, Gmina Gniezno wystąpi z wnioskiem do operatora energii - firmy Enea o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.
 
tekst: Informacja prasowa