moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dyskusja publiczna dotycząca Miejscowego Planu

Środa, 17 lutego 2021
  • Dyskusja publiczna dotycząca Miejscowego Planu

W najbliższy poniedziałek, tj. 22 lutego, w sali Starego Ratusza, o godz. 16.00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów przy ul. Spokojnej. Dyskusja publiczna nad MPZP oznacza, że mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pomysły dotyczące tego, co może powstać na dyskutowanym terenie.

Obszar przy ul. Spokojnej jest zlokalizowany przy popularnych „Łazienkach”. Na poniedziałkowym spotkaniu będzie możliwość złożenia uwag do przedstawionego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu. Uwagi te zostaną następnie rozpatrzone i, o ile będzie istniała taka możliwość, wprowadzone do planu. Następnie dokument zostanie poddany głosowaniu przez Radnych Rady Miasta Gniezna. Na pytania i wątpliwości dotyczące MPZP odpowie Wydział Architektury i Urbanistyki, tel. 61 426 04 97.

Dlaczego jest to takie ważne?

  • MPZP oraz Studium zagospodarowania to dokumenty, które powstają po to, aby uporządkować przestrzeń miejską, i to w taki sposób, aby zaspokajała ona interesy mieszkańców, przedsiębiorców, ale i urzędników;
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określa, jakie funkcje ma pełnić dany teren, to znaczy jeżeli jakiś obszar na terenie miasta będzie miał funkcję rekreacyjną i usługową to nie będzie można na nim wybudować bloków mieszkaniowych i odwrotnie;
  • MPZP może być podstawą do uzyskania np. pozwolenia na budowę;
  • dokument ten określa, jakiego rodzaju zabudowa (mieszkaniowa, usługowa, rekreacyjna) może powstać na danym terenie, jaką będzie miała wysokość, a także jaki będzie np. układ dróg;
  • Miejscowy Plan zawiera także takie informacje, jak formy dachów poszczególnej zabudowy, kolorystykę elewacji, sposób ustawienia budynków na poszczególnych działkach czy ochronę terenów cennych przyrodniczo.
     
tekst: Informacja prasowa