moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Sprostowanie

Poniedziałek, 15 lutego 2021
  • Sprostowanie

Publikujemy treść sprostowania do artykułu pt. "Sprawa gwałtu wróciła do Prokuratury! Sąd Najwyższy skasował absurdalny wyrok!".

SPROSTOWANIE

„Informacje podane w treści artykułu pt. „Sprawa gwałtu wróciła do Prokuratury! Sąd Najwyższy skasował absurdalny wyrok!” zamieszczonego w portalu internetowym Moje-gniezno.pl w dniu 03 lutego 2021 r., są wynikiem rozmowy przeprowadzonej jedynie z jedną stroną postępowania - rzekomą pokrzywdzoną, oparte na przekazanych przez nią wybranych dowodach przeprowadzonych w sprawie. Autor artykułu nie kontaktował się z rzekomym sprawcą, nie podjął nawet takiej próby, w związku z czym nie poznał jego wersji wydarzeń, a także nie zapoznał się z przedstawionymi przez niego w sprawie twierdzeniami i dowodami. Co więcej, autor artykułu nie skontaktował się z organami prowadzącymi sprawę, a co za tym idzie, nie otrzymał od nich żadnych informacji. Sam autor również nie zapoznał się z zebranymi w sprawie dowodami. Ponadto, autor artykułu niezgodnie z prawem, stosuje w jego treści kategoryczne stwierdzenia, co do sprawstwa, pomimo okoliczności, iż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, oskarżony uważany jest za niewinnego. Nieprawdą natomiast są informacje zawarte w w/w artykule, iż cytowana część stenogramu nie pojawiła się w dokumentach przygotowanych przez Policję, a także, iż rzekomy sprawca kiedykolwiek śledził rzekomą pokrzywdzoną.”
„Zainteresowany”