moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Były Wójt Gminy Niechanowo skazany!

Czwartek, 11 lutego 2021
  • Były Wójt Gminy Niechanowo skazany!

Były Wójt Gminy Niechanowo, w której mieszkańcy za pośrednictwem Referendum odwołali Radę składającą się w większości z komitetu "Wspólne Dobro - Gmina Niechanowo", został w lipcu 2020 roku skazany za podrobienie umowy. Mimo tego, były włodarz nadal walczy o przywrócenie na stanowisko pracy, które piastował przed objęciem fotela wójta, czyli sekretarza gminy.

Sprawa dotyczyła świadczenia usług transportowych, które Marek K. świadczył na rzecz Gminy Niechanowo. Kiedy wójtem został Szymon Robaszkiewicz, na jaw wyszło, że jest pewna niezgodność umów zawartych między Markiem K. a urzędem. Wewnętrzna kontrola zlecona przez zaniepokojonego sprawą Wójta, potwierdziła, że w obrocie są dwie umowy i tylko jedna z nich jest prawdziwa. Sprawa trafiła do Prokuratury, a następnie do Sądu.

Eugeniusz Z., były Wójt Gminy Niechanowo, został oskarżony o to, że w nieustalonym czasie, nie później jednak niż do dnia 27 maja 2019 roku, w Niechanowie, wspólnie i w porozumieniu z Markiem K., w ramach podziału ról, podrobił umowę o świadczenie usług transportowych zawartą według treści w dniu 20 stycznia 2011 roku, pomiędzy Gminą Niechanowo, a Markiem K., na czas określony do dnia 31 stycznia 2014 roku, w ten sposób, że spisał jako zleceniodawca ten dokument, w dacie innej niż oznaczona na tym dokumencie, pomimo iż w dniu 20 stycznia 2011 roku zawarł w imieniu Urzędu Gminy Niechanowo umowę o świadczenie usług transportowych z Markiem K. na czas nieokreślony, po czym usunął z dokumentacji Urzędu Gminy Niechanowo umowę o świadczenie usług transportowych zawartą w dniu 20 stycznia 2011 roku pomiędzy Urzędem Gminy Niechanowo a Markiem K., na czas nieokreślony, którą nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, umieszczając na jej miejsce, uprzednio podrobioną, opisaną wyżej umowę - to jest o przestępstwo z art. 270 par. 1 kodeksu karnego i art. 276 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

Marek K. usłyszał podobny zarzut i został oskarżony o przestępstwo z art. 270 par. 1 kodeksu karnego.

Eugeniusz Z. został ukarany grzywną w wysokości 4 000 złotych, natomiast Marek K. grzywną w wysokości 4 500 złotych. Wyrok uprawomocnił się 16 sierpnia 2020 roku, natomiast klauzula wykonalności została wystawiona 8 października 2020 roku.

To nie koniec "sądowych przepraw" Gminy Niechanowo. Były wójt, Eugeniusz Z. twierdzi, że w Sądzie walczy o rozwiązanie stosunku pracy i świadectwo pracy, jednak ze złożonego przez niego pozwu wynika co innego. Jak twierdzi obecny wójt, Szymon Robaszkiewicz, były włodarz chce przywrócenia na stanowisko sekretarza gminy i zapłatę ok. 130 000,00 zł (6 500,00 zł miesięcznie), natomiast świadectwo pracy za okres, kiedy pełnił funkcję wójta, zostało przez niego odebrane 21 listopada 2018 roku. Pomijając nawet kwestię prawną, a kierując się etyką, nieprawdopodobne wydaje się, żeby osoba skazana za podrobienie umowy i podmienienie jej w dokumentacji urzędu była sekretarzem gminy.
 
tekst: Andrzej Bukowski