moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Oświadczenie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ZOL-u!

Poniedziałek, 1 lutego 2021
  • Oświadczenie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ZOL-u!

Publikujemy treść oświadczenia Pauliny Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odnośnie sytuacji związanej z gnieźnieńskim Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Szpitalem "Dziekanka".

Oświadczenie
Pauliny Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Z dużym niepokojem obserwuję narastające napięcie w przestrzeni publicznej, związane z propozycją dotyczącą wymiany kontraktów na świadczenia medyczne w formie cesji, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego a Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w Gnieźnie.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie wykonuje świadczenie nieszpitalne oraz szpitalne z zakresu neurologii i leczenia udarów. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 ze zm.) definiuje szpital jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie świadczeń szpitalnych. W ww. ustawie wskazano, że świadczeniami szpitalnymi nie są: świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach (art.2.1.12). Działania Samorządu Województwa zmierzają, do przekazania wykonywania świadczeń szpitalnych do szpitala wielospecjalistycznego.

Chcę stanowczo podkreślić, iż szpital „Dziekanka” nie jest optymalnym miejscem na prowadzenie działalności oddziału neurologii i leczenia udarów. Ma to związek m.in. z brakiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddalonym położeniem budynków diagnostyki (co ma istotne znaczenie przy podejrzeniu udaru mózgu u pacjenta), brakiem lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego, koniecznością transportu chorego pomiędzy szpitalami w przypadkach niejednoznacznych - pełna diagnostyka znajduje się w szpitalach wielospecjalistycznych (dodatkowy transport w takich przypadkach może narazić pacjenta na niebezpieczeństwo).

Wobec tej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania: wspomniana cesja kontraktu szpitala „Dziekanki” na działalność oddziału neurologii i leczenia udarów w zamian za cesję ZOL Psychiatrycznego lub też wypowiedzenie umowy przez szpital wojewódzki i postępowanie konkursowe NFZ na te świadczenia.

Zważywszy na zainteresowanie prowadzeniem oddziału neurologii i leczenia udarów przez inne szpitale, spoza powiatu gnieźnieńskiego, zasadne było złożenie propozycji wymiany kontraktów o porównywalnej wartości. Zamiana ta miałaby ułatwić szpitalowi powiatowemu pozyskanie tego kontraktu jako element wzmacniający argumentację wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” ma bardzo długie tradycje w leczeniu psychiatrycznym. Na terenie placówki już znajduje się ZOL Psychiatryczny - w osobnym, odgrodzonym budynku, zapewniającym pensjonariuszom domową atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, wzajemną integrację (zarówno w środku, jaki i w terenie na zewnątrz budynku), a przede wszystkim gwarantującym bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę i rehabilitację oraz możliwość godnego życia. Poza tym na terenie placówki znajduje się piękny, aktualnie rewitalizowany, park, w którym rodziny mogą spędzać czas wspólnie z pensjonariuszami.

Chcę zapewnić, że o ile proces wymiany dojdzie do skutku - bo nadal jest to jedynie propozycja - dołożymy wszelkich starań, by opiekunowie nabrali przekonania, że ich podopieczni znajdą nowy, bezpieczny dom na terenie szpitala „Dziekanka”. Mamy świadomość potrzebę zmian architektonicznych - w niektórych budynkach znajdują się zewnętrzne windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a z kolei gdzie będzie to konieczne, dostosujemy podjazdy. Cały proces będzie trwał kilka miesięcy - podkreślam to mocno: nie jest to nagłe przeniesienie, a kilkumiesięczny przemyślany proces, podczas którego zrealizowane zostaną odpowiednie udogodnienia dla podopiecznych.

Jednocześnie deklaruję, że cała kadra medyczna zostanie przeniesiona do pracy w obiekcie szpitala wojewódzkiego na takich samych warunkach, jakie posiadają obecnie. Tym samym pacjenci będą pod opieką tego samego personelu, co zapewni im poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.

Przedstawiona oferta jest - co istotne - tylko i wyłącznie propozycją wobec szpitala powiatowego w Gnieźnie. Jeżeli radni powiatu nie zechcą jej przyjąć, szpital „Dziekanka” wypowie kontrakt do NFZ, który - zgodnie z regulacjami - będzie podlegać standardowej procedurze konkursowej, a do niej przystąpić może każdy podmiot, w tym także Szpital Pomnik Chrztu Polski.

Liczę na obiektywne zrozumienie sytuacji, w której decyzje jeszcze nie zapadły. Chciałabym uspokoić opiekunów, podopiecznych i pracowników, a tym samym mieszkańców Gniezna i tej części naszego województwa, że dobro pacjenta jest dla nas priorytetem. Jak każda zmiana, na początku wywołuje obawy, ale zrobimy wszystko, by w przypadku decyzji radnych gnieźnieńskich o przyjęciu cesji, każdy z mieszkańców miał poczucie bezpieczeństwa i spokoju w zakresie opieki medycznej ze strony placówek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.
 
tekst: Informacja prasowa