moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Rejonizacja szkół w Gminie Gniezno

Piątek, 22 stycznia 2021
  • Rejonizacja szkół w Gminie Gniezno

Na wniosek Wójta Marii Suplickiej odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno oraz dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Tematem przewodnim była planowana zmiana granic obwodów szkolnych, której proces może ruszyć w bieżącym roku. Radni zapoznali się z argumentacją przedstawioną przez Wójta Marię Suplicką oraz dyrektora GCUW Jarosława Wietrzyńskiego. Wsparciem do dyskusji była Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020-2025, która wprost wskazuje na potrzebę planowanych zmian. Proces zmiany obwodów szkolnych trwać będzie dwa lata i finalnie nowe obwody szkolne obowiązywać mogą od nowego roku szkolnego 2023/2024. Radni Gminy Gniezno obecni na spotkaniu zaopiniowali pozytywnie plany reorganizacji obwodów szkolnych.

W 2020r. zakończona została budowa w Zdziechowie największego obiektu oświatowego w Gminie Gniezno. Aktualnie w Szkole Podstawowej w Zdziechowie uczy się 200 uczniów ale szkoła może przyjąć dużo więcej dzieci. Nowoczesna placówka, z kompletnym wyposażeniem, świetlicą, kuchnią, stołówką wraz ze wspaniałym zapleczem sportowym - pełnowymiarową halą jest z pewnością atrakcyjną ofertą dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zmiany granic obwodów dotyczą dzieci zamieszkałych w sołectwach: Dalki, Mnichowo, Skiereszewo, Braciszewo, Piekary. Reorganizacja ma umożliwić przypisanie dzieci do obwodu SP w Zdziechowie. Zmiana będzie związana z zapewnieniem dowozu dzieci. Nowa rejonizacja jest podyktowana dynamicznym i nierównomiernym wzrostem liczby ludności np. powstawaniem nowych osiedli wielo i jednorodzinnych. Modyfikacja granic obwodów szkolnych jest równoległym narzędziem, które służy poprawie jakości i warunków nauczania. Zmiany mają także pozwolić na stopniowe wyrównywanie potencjałów szkół. Gmina nie chce traktować zmiany obwodów restrykcyjnie, wiążący w tej sprawie będzie głos rodziców dlatego konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wójt gminy, Maria Suplicka deklaruje, że najbliższe lata będą czasem budowania świadomości i przekonywania rodziców do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

 
tekst: Informacja prasowa