moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wielkopolskie: 40 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Piątek, 8 stycznia 2021
  • Wielkopolskie: 40 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie wielkopolskim przekroczyła 40 tys. osób. Prawie 70 proc. tej grupy stanowią obywatele Ukrainy. Przeważają osoby młode, w przedziale wiekowym 20-39 lat.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie wielkopolskim należą obywatele: Ukrainy - 28,2 tys. osób, Białorusi - 1,4 tys. osób, Gruzji - 1,3 tys. osób, Niemiec - 1,2 tys. osób oraz Mołdawii - 0,7 tys. osób.

Około 60 proc. cudzoziemców w województwie wielkopolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 - 39 lat, a 27 proc. w przedziale 40 - 59 lat. Nieznacznie przeważają mężczyźni - 25,4 tys. osób (63 proc.), w porównaniu do 15,2 tys. kobiet.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców w województwie wielkopolskim dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) - 78 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE - 11 proc. oraz zezwolenia na pobyt stały - 9 proc.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
tekst: Informacja prasowa