moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Tego lata w Gnieźnie pojedziemy rowerem miejskim

Środa, 6 stycznia 2021
  • Tego lata w Gnieźnie pojedziemy rowerem miejskim

Miasto Gniezno planuje w tym roku zakup 100 rowerów miejskich. W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszony został stosowny przetarg. Zainteresowane firmy mają czas na zgłoszenie swoich ofert do 29 stycznia 2021.

Zamówienie, które ma zostać zrealizowane do końca czerwca tego roku, podzielono na trzy części:
  • zakup rowerów, stworzenie strony internetowej, aplikacji dla systemu roweru miejskiego,
  • utworzenie stref parkowania dla systemu roweru miejskiego,
  • zarządzanie systemem i jego eksploatacja.

Rowery będą przeznaczone dla osób o wzroście od 150 do 200 cm, a rama będzie miała nośność do 130 kg (maksymalnie 120 kg kierującego oraz 10 kg bagażu w koszyku). Wypożyczyć taki pojazd będzie można za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne poprzez skanowanie kodu QR. Dodatkowo rower będzie wyposażony w blokadę - sterowane elektryczne urządzenie zabezpieczające, które będzie uniemożliwiać jazdę na rowerze w czasie braku aktywnego wypożyczenia. Planowana strona internetowa, którą również zaprojektuje wykonawca, będzie umożliwiać m.in. zarejestrowanie w systemie, dokonywanie opłat za korzystanie z niego, a także przekazywanie uwag i reklamacji. Powstanie także bezpłatna aplikacja mobilna w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim, podzielona na funkcje szybkiego dostępu. Poprzez aplikację będzie można m.in. wypożyczać i rezerwować rowery czy wyznaczać trasy do najbliższego roweru i stacji parkowania.

W formule „zaprojektuj i wybuduj” zostaną utworzone strefy parkowania, które będą się składać z: 15 standardowych stacji postoju rowerów z dziesięcioma miejscami, a także 15 stacji wirtualnych bez konieczności instalowania stojaków. Użytkownik będzie mógł zakończyć jazdę i oddać rower w stacji standardowej lub wirtualnej. Proponowane lokalizacje stacji standardowych i wirtualnych dla rowerów to miejsca w pobliżu tras rowerowych, ważniejszych obiektów czy instytucji na terenie Gniezna, a także rekreacji mieszkańców. Są to m.in.: ul. Pocztowa (przy centrum przesiadkowym), ul. Chrobrego (przy poczcie), ul. Kawiary, ul. Wrzesińska, ul. Jolenty (basen), jezioro Jelonek (przy placu zabaw), jezioro Winiary (przy plaży), os. Kazimierza Wielkiego, wejście do Parku Miejskiego czy ul. Warszawska (targowisko), itd.

System rowerów miejskich ma działać całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, podczas trzech sezonów jego funkcjonowania: w 2021 roku od dnia uruchomienia do końca listopada, a w kolejnych latach od 1 marca do 30 listopada.

Zakup rowerów miejskich ma zostać zrealizowany w ramach projektu Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego” w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” na realizację którego Miasto Gniezno pozyskało środki zewnętrzne.
 
tekst: Informacja prasowa