moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Budżet Gniezna 2021 w obliczu pandemii

Czwartek, 19 listopada 2020
  •  Budżet Gniezna 2021 w obliczu pandemii

Mimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej z powodu pandemii znalazły się samorządy w Polsce, Miasto Gniezno nie rezygnuje z zamierzonych planów inwestycyjnych w 2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt budżetu na przyszły rok jest już gotowy, radni miejscy przyjmą go w głosowaniu 16 grudnia.

Zarówno przewidziane na 2021 r. wydatki, jak i dochody są wyższe niż w roku bieżącym. Dochody w budżecie mają wynieść 337 mln zł (324,5 w 2020 r), natomiast wydatki 342 mln (330 mln 2020 r) przy czym wydatki na inwestycje to prawie 28 mln zł (23 mln w 2020). Wśród wydatków bieżących, jak każdego roku, najwięcej środków będzie przeznaczonych na oświatę i wychowanie (97 mln), rodzinę (96 mln), gospodarkę komunalną (35 mln), transport i łączność (24 mln), administrację publiczną (21 mln) i pomoc społeczną (23 mln). Wiem, że są samorządy w Polsce, które rezygnują z planowanych na przyszły rok inwestycji. My na razie nie zamrażamy, ani nie odkładamy planów na bliżej nieokreśloną przyszłość. Co więcej: w 2021 r. inwestycji wpływających bezpośrednio na jakość życia mieszkańców Gniezna będzie jeszcze więcej - mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz.

W przyszłorocznym budżecie miejskim szczególny nacisk został położony na prace na terenach zielonych, sprawy związane z ochroną klimatu a także ważne inwestycje drogowe, w tym ścieżki rowerowe.

W przyszłym roku miasto Gniezno przeznaczy sporą część wydatków inwestycyjnych na rewitalizację terenów zielonych. Aż 2,5 mln zł trafi na realizację pierwszego etapu rewitalizacji Parku Piastowskiego wokół popularnej Wenecji, 2 mln na rewitalizację szpitalnego parku przy „Dziekance” (projekt wspólny z województwem wielkopolskim), a prawie 800 tys. zł zostanie wykorzystane na nasadzenia drzew i krzewów oraz posadowienie tak zwanej małej architektury na Rynku. Ponad to rozpoczną się prace związane z budową kolejnego parku kieszonkowego w mieście, pomiędzy ul. Kościuszki a Dworcową (teren za żłobkiem i szkołą muzyczną).  W przyszłorocznych planach jest też budowa mobilnych basenów z infrastrukturą towarzyszącą, a także zakończenie rozpoczętych inwestycji związanych z budową placów zabaw przy ul. Sikorskiego, placu zabaw z elementami skate parku przy ul. Kawiary, skate parku przy ul. Czeremchowej, oraz placu zabaw przy ul.  Armii Krajowej. Przygotowana zostanie także dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw przy ul. 3 maja.

Miasto Gniezno sukcesywnie od lat realizuje wymianę ogrzewania na ekologiczne  w ramach programu „Lepsza jakość powietrza”. W 2021 r. będzie kontynuowana wymiana pieców węglowych w budynkach, których właścicielem jest miasto, poprzez podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej (0,5 mln zł) oraz miejski program wymiany pieców (150 tys. zł).

Wśród największych inwestycji drogowych, których realizacja jest planowana na 2021 r. są: rozpoczęcie budowy tzw. południowej obwodnicy Miasta Gniezna czyli drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 (wspólnie z województwem wielkopolskim) i przebudowa ul. Warszawskiej. Planowana jest budowa trasy rowerowej na ul. Gdańskiej (odcinek od ronda im. Kaczmarskiego do ronda Winiary). Po obu stronach ul. Roosevelta (odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do al. Reymonta) wytyczone zostaną jednokierunkowe pasy rowerowe, o szerokości 1,5 m. Ponadto aż 500 tys. zł w ramach wsparcia zostanie przekazane dla powiatu gnieźnieńskiego na wykonanie nakładek asfaltowych dróg powiatowych: Słoneczna, Słowackiego, 17 Dywizji Piechoty/Wesoła, Półwiejska, (we fragmentach) oraz  sygnalizacja świetlna przy Szkole Podstawowej nr 10. Rozpocznie się również przebudowa ul. Rycerskiej, czego konsekwencją w kolejnych latach będzie udrożnienie i poszerzenie popularnego skrótu w kierunku osiedla Winiary.

Miasto Gniezno będzie również kontynuować program odnowienia elewacji miejskich kamienic w centrum. W przyszłym roku przewidziano na ten cel 400 tys. zł, za co planowane jest odnowienie budynków przy ul. Czystej 2, Sobieskiego 21 i Chrobrego 8. Za 50 tys. zł zostanie przygotowana dokumentacja na przyszłą modernizację targowiska przy ul. Wyszyńskiego. W ramach programu repatriacji miasto przygotuje również mieszkanie dla kolejnej rodziny z Kazachstanu (80 tys. zł). A w ramach inwestycji oświatowych zaplanowano: wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 1 (150 tys. zł), modernizację boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6, remont części sanitarnych w „Siódemce” i dachu w Przedszkolu nr 2.

2021 będzie kolejnym rokiem, w którym  Miasto Gniezno będzie realizować projekty z dofinansowaniem zewnętrznym. Obok przebudowy ul. Wolności, wspartej dotacją z Narodowego Funduszu Dróg w wysokości 3,5 mln zł, kontynuowane będą: budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (z dofinansowaniem unijnym w wysokości  4,5 mln ), rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury (dofinansowanie 7,6 mln zł). Kontynuowana będzie także realizacja tak zwanych projektów „miękkich”: Gnieźnieński Klub Seniora (dofinansowanie 1,5 mln zł oraz Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie! (dofinansowanie 3 mln).
tekst: Informacja prasowa