moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Ul. Wolności zostanie przebudowana! Briefing prasowy na temat inwestycji okazją dla posła Dolaty do ataku na miejskich radnych

Poniedziałek, 16 listopada 2020
  • Ul. Wolności zostanie przebudowana! Briefing prasowy na temat inwestycji okazją dla posła Dolaty do ataku na miejskich radnych

Około 3,5 mln zł, czyli do 50% kosztów inwestycji pozyskało Miasto Gniezno z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na gruntowną przebudowę ul. Wolności w Gnieźnie. Aktualizację listy ogłoszono kilka dni temu, by uzyskać dofinansowanie inwestycja musi rozpocząć się jeszcze w tym roku.

O tym, jak istotna z punktu widzenia kierowcy poruszającego się w Gnieźnie jest to trasa, wie każdy mieszkaniec. Stanowi ona połączenie komunikacyjne dla kilku rejonów miasta, takich jak osiedle Pławnik, Grunwaldzkie, Osiniec, Pustachowa oraz Przylesie. Prowadzi ponad to do obwodnicy miasta w kierunku ulicy Wrzesińskiej, natomiast w kierunku ulicy Witkowskiej, wiaduktem, do centrum. Od strony Wrześni umożliwia dojazd do strefy ekonomicznej. Jest także drogą przelotową od strony Poznania i Bydgoszczy. Obecny stan drogi jest fatalny, a zwiększający się ruch samochodowy jeszcze bardziej wpływa na jego degradację. Zniszczona nawierzchnia wymaga wykonania nowej konstrukcji. Obecnie ruch pieszy oraz rowerowy na ul. Wolności jest znikomy, celem planowanej rozbudowy jest więc zmiana tego stanu rzeczy, do czego przyczynić mają się nowe chodniki, ciągi pieszo rowerowe oraz ścieżki rowerowe.

Rozbudowa ul. Wolności, na odcinku 1 km 319 m, obejmować będzie drogę gminną od ulicy Wrzesińskiej do ulicy Witkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową - ul. Grunwaldzką. W ramach inwestycji wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 7 m, przeznaczona do obciążenia kategorią ruchu KR5. Chodniki zlokalizowane zostaną po dwóch stronach ulicy, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy po lewej stronie. W nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-rowerowego, przed przejściami, zastosowane zostaną pasy ostrzegawcze z wypustkami. W ciągu ulicy, oprócz istniejących 12 przejść dla pieszych, wyznaczone zostaną kolejne, w tym 10 (wzdłuż ul. Wolności) z przejazdem dla rowerzystów. Dwa nowe przejścia dla pieszych zostaną także doświetlone. Zwiększona nośność drogi pozwoli na rozwój komunikacji zbiorowej, powstaną więc nowe zatoki autobusowe, umiejscowione poza pasem jezdni.

O planowanej inwestycji na wspólnym briefingu prasowym mówili prezydent Gniezna Tomasz Budasz i poseł PiS Zbigniew Dolata. Rozpoczynamy inwestycję, która jest wsparta pieniędzmi zewnętrznymi - mówi prezydent Tomasz Budasz. Będzie to przebudowa ul. Wolności. Ulica Wolności jest w fatalnym stanie technicznym. Mam nadzieję, że już niedługo rozpocznie się budowa południowej obwodnicy miasta, która odciąży nam trochę ten ruch. Niestety ilość samochodów przejeżdżających tą ulicą jest bardzo duża, w związku z tym już kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przebudowie tej ulicy. Niestety koszty bardzo duże, bo sięgające ok. 7 - 8 mln zł spowodowały, że musieliśmy tą inwestycję przekładać z roku na rok. Udało nam się zrobić dokumentację, ale też ubiegaliśmy się o środki zewnętrzne. Dziś mam przyjemność powiedzieć, że takie środki dostaliśmy. Zgodnie z decyzją pana premiera z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy kwotę 3,5 mln zł, to jest do 50% dofinansowania do przebudowy tej ulicy. Ta ulica zostanie przebudowana bardzo szybko, praktycznie już dzisiaj podpiszę przetarg, który zawiesimy na stronie urzędowej dlatego, że otrzymaliśmy pieniądze jeszcze z tegorocznego rozdania z Funduszu Dróg Samorządowych, za co chcę serdecznie podziękować władzom rządzącym, panu posłowi - o czym za chwileczkę powiem. Chcemy tą ulicę przebudować do końca maja przyszłego roku. Taki jest warunek jeśli chodzi o wydatkowanie tych środków. Będzie to 1,3 km całkowicie nowej nawierzchni, chodniki będą po obydwu stronach, po jednej ze stron będzie również ścieżka dla rowerów, po drugiej ciąg pieszo-jezdny. Wszystko również dodatkowo oświetlone, oświetlone przejścia dla pieszych, nowe skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką, zatoki dla autobusów. Tak jak powiedziałem 50% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, stąd też obecność pana posła, na którego jako miasto zawsze możemy liczyć jeżeli chodzi o infrastrukturę, o wsparcie w projektach rządowych, w projektach pana wojewody. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu posłowi, bo to nie pierwszy przypadek, kiedy pan poseł włącza się we wsparcie dla miasta, wsparcie ogłaszanych konkursów, gdzie wspomaga, lobbuje, zachęca mnie do ubiegania się o te środki - wcześniej trzy mosty, Stary Ratusz - również tutaj pan poseł był zaangażowany.

Głos zabrał także poseł Zbigniew Dolata. Korzystając z okazji chciałem pozdrowić grupę młodych radnych Rady Miasta Gniezna, szczególnie tych, którzy z właściwym sobie tupetem mówią kto może sobie w tym mieście mieszkać, a kto nie może - mówi parlamentarzysta. Używają słów adekwatnych do swojej kultury osobistej (przypomnijmy, że niedawno poseł porównał strajkujące kobiety do małp w zoo sugerując, że małpy mają wyższy iloraz inteligencji - przyp. red.). Na czele tej grupy stoi pan radny Dzionek i jest jeszcze kilka innych osób. Chciałem im powiedzieć, że wspierałem i będę wspierał działania pana prezydenta, bo są to działania dla mieszkańców Gniezna i życzę im, aby po jakichś kilkunastu latach mogli powiedzieć, że zrobili chociaż 10% tego dla naszego miasta, co ja zrobiłem. Rzeczywiście pan prezydent jest bardzo aktywny w zabieganiu o środki zewnętrzne. Realizuje liczne inwestycje, które poprawiają jakość życia naszych mieszkańców. W przypadku ul. Wolności było tak, że w pierwszej wersji wniosek Miasta Gniezna nie znalazł się na liście podstawowej, był na liście rezerwowej. Udało się przekonać pana wojewodę aby z tych środków, które pozostały pewną pulę wygospodarować dla Miasta Gniezna i wpisać to zadanie inwestycje na listę zadań podstawowych. (...) Chciałbym tylko przypomnieć, że swego czasu wieszano na mnie psy za to, że byłem wnioskodawcą Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że wszyscy Ci, którzy wtedy mnie krytykowali mogą gdzieś tam w głębi swojego sumienia zastanowić się i powiedzieć czy to była właściwa krytyka, czy niewłaściwa.
 
tekst: Urząd Miasta Gniezna, Andrzej Bukowski
foto: Andrzej Bukowski