moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Jedna z gnieźnieńskich szkół uczy w trybie stacjonarnym! Co na to rodzice i kuratorium oświaty?

Czwartek, 29 października 2020
  • Jedna z gnieźnieńskich szkół uczy w trybie stacjonarnym! Co na to rodzice i kuratorium oświaty?

W klasach 4 - 8 nauczanie powinno odbywać się w trybie zdalnym. Stosują się do tego prawie wszystkie szkoły. Prawie, ponieważ w jednej z gnieźnieńskich placówek zajęcia odbywają się stacjonarnie.

W prywatnej szkole „Rodzice - Dzieciom” w Gnieźnie, w klasach 4 - 8 zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Wywołało to oburzenie części rodziców. To są małe klasy, jednak większość rodziców posyła swoje dzieci do szkoły - mówią rodzice. Problemem jest to, że nauczanie odbywa się równocześnie w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. To znaczy, że nauczyciel włącza transmisję w trakcie normalnej lekcji, jednak najczęściej nie znajduje się on przed komputerem, ponieważ prowadzi zajęcia w klasie. Coś tam słychać, jednak nie ma tego kontaktu z pedagogiem. Dzieci przed komputerami najczęściej widzą po prostu ścianę. W klasie znajduje się około 80% uczniów.

W miniony weekend rodzice otrzymali e-mail o następującej treści:

Szanowni Państwo
Po zapoznaniu się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)
„...w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:1)zorganizować zajęcia w szkole lub 2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.",
Zgodnie z rozporządzeniem MEN, jeżeli Państwo (rodzice) napiszecie oświadczenie o trudnościach technicznych nauczania zdalnego w domu, my jako szkoła organizujemy dla tych uczniów zajęcia stacjonarne w szkole.
Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko adres rodzica i informację o trudnościach ... .
W poniedziałek rozpoczniemy zajęcia od drugiej godziny lekcyjne tj. 8.50. Lekcja będzie trwała 30 minut zdalnie, a stacjonarnie 45 minut. Każda kolejna lekcja będzie rozpoczynała się zgodnie z naszym rozkładem. Świetlica według planu bez zmian.
Plan lekcji nie ulega zmianie. Lekcje zdalne będą prowadzone ze szkoły przez program TIMS (login i hasło - te same które były podane w kwietniu br.)
Życzę Państwu siły i odwagi.
... TOBIE BOŻE ZAUFAŁEM, NIE ZAWSTYDZĘ SIĘ NA WIEKI.
Zostańcie z Bogiem.


Po interwencji mediów kuratorium oświaty zareagowało natychmiast, bowiem oczywistym jest, że zajęcia w trybie stacjonarnym powinny stanowić wyjątek. Szkoła zobligowała się także do dania wyboru rodzicom odnośnie sposobu nauki. Dyrektor placówki nie popiera także noszenia maseczek oraz używania płynów do dezynfekcji przez dzieci. Twierdzi on m.in., że płyn niszczy skórę. W pewnych kwestiach trudno się z tym nie zgodzić, bowiem naukowo udowodnione jest, że nadmierne stosowanie środków do dezynfekcji może wywoływać różnego rodzaju stany zapalne. Podobnie sprawa wygląda z noszeniem maseczek, które są skupiskiem bakterii. Nie zmienia to jednak faktu, że szkoła jest zobligowania do podporządkowywania się obowiązującym przepisom.

O ile wielu rodziców nie neguje nauki w trybie stacjonarnym, wątpliwości budził jednak sposób nauki w trybie zdalnym. Po pierwszy długość lekcji w klasie nie była jednakowa z zajęciami zdalnymi. Poza tym, jak można zobaczyć w materiale TVP Poznań (link poniżej), sposób przeprowadzania zajęć pozostawiał wiele do życzenia.

Link do programu TVP Poznań tutaj.
 
tekst: Andrzej Bukowski