moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Na Lednicy zawieszono wiechę

Piątek, 18 września 2020
  • Na Lednicy zawieszono wiechę

W piątek, 18 września, miała miejsce uroczystość zawieszenia wiechy na modernizowanym obiekcie nowej siedziby Muzeum Pierwszych Piasto?w na Lednicy, która kończy drugi etap budowy. Tym symbolicznym aktem, jak nakazuje tradycja uhonorowano zespo?ł budowniczych, architekta i pracowników muzeum, kto?rzy w wielkim trudzie od kilku miesie?cy pracują nad realizacją zadania.

Tradycja wiechy sie?ga XIV wieku, a na ziemiach polskich czaso?w Kazimierza Wielkiego, kto?ry "zastał Polske? drewniana? a pozostawił murowana?".

Dzięki tej budowie, muzeum be?da?ce kustoszem dziedzictwa dynastii piastowskiej, otrzymuje godny tego miejsca obiekt. Wiecha tak jak nakazuje tradycja została "umajona" gała?zkami z drzew symbolizuja?ce słowian?skie duchy opiekun?cze, tj. gałązkami z de?bu, brzozy, tarniny, głogu i jemioły oraz barwnymi wstążkami. One be?da? strzegły tego miejsca na wieki.
 
tekst: Informacja prasowa