moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zapraszamy na spacery badawcze

Piątek, 29 maja 2020
  • Zapraszamy na spacery badawcze

Drodzy Mieszkańcy, wiemy jak ważna jest dla Was przestrzeń naszego miasta. Jak wiele zależy od tego w jaki sposób zagospodarowane są poszczególne dzielnice, jak poprowadzony jest układ komunikacyjny, czy jakie obiekty są dostępne w danym rejonie. Na dobrze zaplanowaną przestrzeń składa się wiele czynników. Narzędziem, które pozwala na zapanowanie nad tym ładem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie jako Miasto pracujemy nad sporządzeniem takiego planu dla obszarów kolejowych położonych w pobliżu centrum – zaraz przy stacji PKP. Chcemy wypracować jak najlepsze rozwiązania dla terenów o łącznej powierzchni ponad 56 ha. Ten bardzo ważny obszar miasta obejmuje zarówno działającą linię kolejową, jak i m.in. nieużytkowane tereny pokolejowe,
w tym zespół zabytkowej Parowozowni.

Dodatkowo bierzemy też udział w specjalnym programie współfinansowanym ze środków unijnych o nazwie „Partycypacja w planowaniu”, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie opracowywania tego planu. Dlatego też bardzo liczymy na Państwa osobiste zaangażowanie w tym działaniu.

Część z Państwa brała już udział w podobnych pracach w 2017 r. podczas Warsztatów Charrette. Dziś idziemy o krok na przodu, opracowując najważniejszy dokument planistyczny, który docelowo określi zasady zagospodarowania tego terenu. Chcemy to jednak uczynić w porozumieniu i po konsultacjach najważniejszych kwestii związane z jego zagospodarowaniem.

Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spacerach badawczych, które przeprowadzimy w tym właśnie rejonie miasta. Odbędą się one 5, 6 i 7 czerwca. Łącznie przeprowadzone zostaną cztery spacery:
  • 5 czerwca 2020 r. (piątek) - spacer rozpocznie się o godz. 11:30,
  • 6 czerwca 2020 r. (sobota) - o godz. 10:00,
  • i 7 czerwca 2020 r. (niedziela) - tego dnia dwa spacery - o godz. 10:00 i o godz. 13:00.

Jednocześnie w związku z trwającą sytuacją epidemiczną prowadzimy zapisy na te spacery. Chęć udziału w danym spacerze można zgłosić drogą mailową na adres: monika.fifer@gniezno.eu najpóźniej do czwartku - 4 czerwca.

Wszystkie niezbędne informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem planu obszarów kolejowych możecie Państwo także uzyskać wchodząc na stronę internetową: konsultacje.gniezno.eu.

Na tej stronie dostępna jest także broszura, która w przystępny sposób wyjaśni na czym polega planowanie przestrzenne, i jak ważny jest udział mieszkańców w opracowywaniu dokumentów planistycznych (także tych dotyczących terenów pokolejowych w Gnieźnie).