moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Zapraszamy na Sprzątanie Świata

Piątek, 16 września 2011
  • Zapraszamy na Sprzątanie Świata

Między 16 a 18 września na terenie miasta Gniezna prowadzona będzie coroczna akcja "Sprzątanie Świata - Gniezno 2011". Tegoroczne hasło brzmi: "lasy to życie - chrońmy je".

Głównym celem akcji „Sprzątanie Świata” jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw oraz promowanie proekologicznych zachowań. Kampania polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Ideą sprzątania świata jest likwidacja dzikich wysypisk w mieście i miejsc, gdzie mieszkańcy w sposób nieprawidłowy składają odpady - mówi Rafał Spachacz, zastępca prezydenta Gniezna. Punktem kulminacyjnym będzie spotkanie w piątek o godz. 17.00 przy pomniku w Lesie Miejskim, żeby rozpocząć tam akcję, a następnie spotkać się przy wspólnym ognisku i porozmawiać na temat bieżących problemów związanych z ochroną środowiska. W Gnieźnie jest kilka dzikich wysypisk. Problem ten jest znacznie mniejszy niż kilka lat temu. Obserwujemy natomiast wyrzucanie odpadów komunalnych do lasu i nie możemy się na to godzić. Pomysł na sprzątanie Ziemi narodził się w 1989 roku w Australii, kiedy to około 40 tys. mieszkańców Sydney zbierało śmieci na terenie portu. W Polsce akcja odbywa się już po raz 18. Po raz 17-sty prowadzimy akcję sprzątania świata - mówi Jadwiga Trzcińska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska. W latach ’90 zbieraliśmy na terenie miasta po 15 kontenerów śmieci, a w akcji brało udział ponad 5000 osób. W tym roku bierze udział ponad 1500 osób, które już się zgłosiły. W ubiegłym roku zebraliśmy 2 kontenery odpadów i 2 samochody śmieci w lesie Jelonek. W tym roku las ten wygląda lepiej niż w poprzednich latach, dlatego przenosimy się do Lasu Miejskiego.
Tegoroczna akcja ma nam uzmysłowić, że zachowując czystość w lesie, poprzez ograniczanie ilości dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagrożenie - dbamy o zachowanie naturalnych warunków środowiskowych, zapewniamy trwałość drzewostanów i ograniczamy występowanie niebezpiecznych sytuacji (np. pożary). Pamiętajmy, że lasy są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza, magazynując wodę ograniczają ryzyko wystąpienia powodzi oraz łagodzą klimat. Lasy są również siedliskiem różnorodnych gatunków zwierząt i roślin o które należy dbać w takim samym stopniu, gdyż dopiero stworzenie odpowiednich warunków życia poszczególnym gatunkom gwarantuje równowagę i zdrowotność całych kompleksów leśnych. Liczymy na to, że ogólnopolska kampania „Sprzątanie Świata”, która zachęca do nieśmiecenia uzmysłowi wszystkim jak ważne jest segregowanie i składowanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych.
Tereny ujęte w harmonogramie sprzątania obejmą obszary miasta Gniezna. Do sprzątania, jak co roku zaproszeni są uczniowie wraz z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjalnych, pracownicy samorządowi, parlamentarzyści, działkowcy, Rady Osiedlowe i inni. Podczas akcji odpady będą zbierane w sposób selektywny:
  • worki czarne - zmieszane odpady komunalne
  • worki zielone - szkło
  • worki żółte - plastikowe odpady
  • worki niebieskie - odpady papierowe
Zachęcamy również Państwa - mieszkańców miasta Gniezna do podjęcia wspólnych działań w służbie środowisku. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych włączeniem się do tegorocznej akcji uprzejmie prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 0-61 426 04 -75, -76  lub -77. Jak zawsze prosimy nie tylko o posprzątanie, ale również o nieśmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono.