moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

22 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w powiecie gnieźnieńskim

Środa, 6 maja 2020
  • 22 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w powiecie gnieźnieńskim

Wniosek Starosty Gnieźnieńskiego uzyskał pozytywną akceptację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przyznało środki na wsparcie przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy z powiatu gnieźnieńskiego ze względu na spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 będą mogli uzyskać wsparcie w łącznej wysokości 22 mln zł. Na obecną chwilę Powiatowy Urząd Pracy przekazał przedsiębiorcom ponad 4,3 mln zł w tym 3,5 mln zł w formie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast 850 tys. zł na sfinansowanie pozostałych instrumentów pomocowych.

Tarcza antykryzysowa zakłada cztery formy wsparcia, które realizują powiatowe urzędy pracy w tym gnieźnieński PUP. Do 5 maja br. wpłynęło łącznie 3600 wniosków o przyznanie tego wsparcia, w tym rozpatrzono i zrealizowano 700 wniosków. Bardzo dużo wniosków oczekuje na uzupełnienie ze strony wnioskodawców. Pracownicy gnieźnieńskiego PUP kontaktują się z pracodawcami telefonicznie, aby w trybie pilnym uzupełnili braki w złożonych wnioskach. Poprawiono również ministerialną instrukcję wypełniania wniosków tak, by przedsiębiorcy uniknęli błędów i nie musieli dłużej czekać na realizację wniosków.

Powiatowy Urząd Pracy zamierza w najbliższym czasie wnioskować o kolejne 15 mln zł, a docelowo kwota wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego może przekroczyć 40 mln złotych jeśli chodzi o dofinansowanie i pomoc tym osobom na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które prowadzą działalność gospodarczą. W związku z tym od 6 do 20 maja br. Dyrektor PUP ogłasza nabór wniosków w sprawie dofinansowania z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Ze względu na realizację zadań związanych z tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców z powiatu gnieźnieńskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie wydłużył godziny pracy, pracuje również w soboty, by w miarę możliwości rozpatrywać wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni, natomiast w przypadku wniosków zawierających błędy nie dłużej niż 30 dni.

Wszelkie informacje dotyczące różnego rodzaju form wsparcia przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii można znaleźć na stronie internetowej www.gniezno.praca.gov.pl/
 
Zestawienie przyjętych i zrealizowanych wniosków:

Wnioski o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy:
Ogółem 3.600 wniosków
na kwotę 18.000.000 zł
w tym rozpatrzonych i zrealizowanych 700 wniosków
na kwotę 3.500.000 zł

Wnioski na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:
Ogółem 150 wniosków
na kwotę 5.400.000 zł
w tym rozpatrzonych i zrealizowanych 15 wniosków
na kwotę 400.000 zł

Wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

Ogółem 220 wniosków
na kwotę 1.100.000 zł
w tym rozpatrzonych i zrealizowanych 85 wniosków
na kwotę 450.000 zł

Podsumowanie:
Ogółem wszystkich wniosków złożonych w Urzędzie 3.970
na kwotę 24.500.000 zł
w tym zrealizowano i rozpatrzono 800 wniosków
na kwotę 4.350.000 zł
tekst: Informacja prasowa
foto: Andrzej Bukowski