moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

W Gnieźnie i powiecie policja ujawniła już 18 przypadków fałszerstw przebiegu auta

Czwartek, 6 lutego 2020
  • W Gnieźnie i powiecie policja ujawniła już 18 przypadków fałszerstw przebiegu auta

Od stycznia 2020 roku policja podczas kontroli drogowej może sprawdzić stan licznika samochodowego. W tym czasie na terenie Gniezna i powiatu ujawniła już 18 przypadków sfałszowanych wskazań liczników. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Nowe przepisy funkcjonują od stycznia tego roku. Od tego czasu odnotowywane są nieprawidłowości wskazań drogomierzy. Od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania są sprawdzane z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców.

Tylko od początku roku mundurowi ujawnili już 18 przypadków ingerencji w zmianę stanu licznika. U rekordzisty - Volkswagena T4 różnica pomiędzy danymi zapisanymi w bazie CEPiK a stanem faktycznym wyniosła 446 510 km.

Zgodnie z art. 81 a i b Ustawy prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu ma "Obowiązek zgłoszenia Starostwie Powiatowym wymianę licznika". Należy wykonać również przegląd techniczny.

Zdarzają się przypadki, gdy podczas kontroli pojazdu okazuje się, że istnieje rozbieżność co do stanu faktycznego przebytych kilometrów (dlatego ważne jest podanie podczas przeglądu dokładnego przebiegu). Nie zgadza się odczyt przebytych kilometrów na liczniku z wpisem, który widnieje w zaświadczeniu o badaniu technicznym pojazdu. Natomiast kierowcy kontrolowanych przez policjantów ruchu drogowego pojazdów nie potrafią wyjaśnić, dlaczego stany liczników są niższe niż te odnotowane i zarejestrowane w bazie CEPiK.

Sprawy są przekazywane do funkcjonariuszy pionu do walki z przestępczością gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, którzy w toku prowadzonego postępowania będą wyjaśniać jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 306a kodeksu karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu.
 
źródło: Policja