moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Nie bądźmy obojętni wobec bezdomnych

Poniedziałek, 25 listopada 2019
  • Nie bądźmy obojętni wobec bezdomnych

Straż Miejska apeluje o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz potrzebujące pomocy. Nadchodzące wieczory i noce z niskimi temperaturami to czas szczególnie dla nich trudny. Niekiedy wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można kierować pod alarmowe numery Policji 997, Straży Miejskiej 604 512 000 oraz ogólnopolski nr 112.

W okresie jesienno-zimowym, wszystkie służby kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się bezdomni, w tym tzw. pustostany. Strażnicy miejscy poddali już kontroli kilkanaście miejsc, gdzie co roku przebywali bezdomni. Niektóre z tych miejsc są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Ale są także obiekty prywatne niezabezpieczone, np. w dzielnicy Stare Miasto, Konikowo, Pustachowa, które jeszcze pozostają niezaludnione, ale wszystko może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych. Kilku osobom już zaproponowano pomoc socjalną i medyczną. Często skuteczność działań Straży Miejskiej uzależniona jest od aktywności mieszkańców, dlatego też apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarą chłodów. Nie przechodźmy obok nich obojętnie. Pamiętajmy, że czasami jeden telefon do służb może uratować komuś życie. Prosimy mieszkańców Gniezna o stały kontakt ze Strażą Miejską, o wskazywanie „noclegowni” osobom potrzebujących pomocy. Natomiast właścicielom i zarządcom pustostanów, Straż Miejska w Gnieźnie przypomina o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa, dotyczących zabezpieczenia tychże miejsc. Bądźmy wrażliwi na los drugiego człowieka.