moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Rozpoczynają się zapisy na bezpłatne zajęcia dla mieszkańców KLUB SENIOR+ w Gminie Gniezno

Czwartek, 14 listopada 2019
  • Rozpoczynają się zapisy na bezpłatne zajęcia dla mieszkańców KLUB SENIOR+ w Gminie Gniezno

Gmina Gniezno uzyskała dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych w ramach rządowego programu Senior +. W styczniu 2020 roku ruszy pierwszy gminny Klub Seniora, który będzie działał przy świetlicy wiejskiej na Piekarach.

W siedzibie klubu jest wyodrębniony aneks kuchenny z jadalnią, pomieszczenie klubowe, sala spotkań, hall z korytarzem, magazyn i łazienki. Pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Za uzyskane dofinansowanie zostało kupione niezbędne wyposażenie. Klub powstaje w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych i będzie dysponował 30 miejscami. Pod koniec listopada bieżącego roku rozpocznie się rekrutacja osób do klubu. Działalność klubu jest zaplanowana na trzy lata, ale to dopiero początek zamierzonych działań na rzecz osób starszych w Gminie Gniezno - mówi Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno. W grudniu zostanie złożony kolejny wniosek o dofinansowanie  działalności klubu w ramach kolejnej edycji Senior+. Oczekujemy także na uzyskanie dofinansowania w ramach WRPO 2014+. W ubiegłym miesiącu złożyliśmy w tym zakresie wniosek. Jeśli uda się pozyskać pieniądze, podobny klub powstanie w świetlicy w miejscowości Wierzbiczany.

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestnikami Klubu Senior mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Gniezno. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora będzie bezpłatne. Chcemy, aby klub umożliwił rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijał ich zainteresowania poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego - mówi wójt Maria Suplicka. Ponadto seniorzy w miarę rozwoju działalności klubu będą mogli uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Cieszymy się, że udało nam się wyjść z ofertą do ludzi starszych. To pierwsze takie działanie w naszej gminie, dlatego tym serdeczniej zapraszam mieszkańców do wspólnych spotkań w pierwszym w naszym samorządzie Klubie Seniora.
tekst: Urząd Gminy Gniezno
foto: Urząd Gminy Gniezno