moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Ulica Pod Trzema Mostami otwarta. Historyczna inwestycja zakończona!

Czwartek, 10 października 2019
  • Ulica Pod Trzema Mostami otwarta. Historyczna inwestycja zakończona!

Otwarcia ostatniej i najważniejszej inwestycji drogowej w okolicy ul. Pod Trzema Mostami dokonał 10 października Prezydent Tomasz Budasz. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz przedstawiciele spółek kolejowych.

W ostatnich latach Miasto Gniezno sukcesywnie wprowadzało ważne usprawnienia komunikacyjne, mające na celu upłynnienie ruchu samochodowego w okolicach przejazdu „Pod Trzema Mostami”.

W  2017 roku, od strony południowej, powstała nowa ul. Osiniec, od strony centrum ulica Pocztowa została otwarta w dwóch kierunkach, a Powiat Gnieźnieński przy wsparciu finansowym Miasta Gniezna, zakończył przebudowę ul. Konikowo, którą otwarto w całości także w ruchu dwukierunkowym. Kolejnym krokiem była, przeprowadzona dzięki współpracy ze spółką PKP, rozbiórka dwóch wiaduktów.

Rozpoczęty we wrześniu 2018 roku, ostatni etap całego przedsięwzięcia, czyli „Przebudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”, utworzył dwukierunkową przeprawę pod ostatnim z wiaduktów, o wysokości umożliwiającej przejazd także autom ciężarowym. Inwestycję zaprojektował, a następnie zrealizował generalny wykonawca, firma Strabag Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad projektem prowadził Inżynier Kontraktu, firma SAFEGE S.A.S. Oddział Poznań.

W ramach prac przebudowano układ drogowy, który połączył Aleje Reymonta ze znajdującym się po drugiej stronie torów skrzyżowaniem ulic Słonecznej i Kolejowej, jak również wybudowano od podstaw nowy odcinek drogi w kierunku ul. Osiniec. Powstały ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, odwodnienie układu drogowego i zieleń ochronna. W ramach robót kolejowych przeprowadzono przebudowę samego wiaduktu, polegającą na dostosowaniu jego światła do skrajni nowej drogi. Dzięki ukończeniu inwestycji, kierowcy jadący od strony ul. Witkowskiej mogą poruszać się już ulicą Osiniec i dalej w kierunku ul. Pod Trzema Mostami. Co ważne, ul. Pod Trzema Mostami przejedziemy już jednocześnie w dwóch kierunkach, a pod wiaduktem zmieszczą się teraz także TIR-y dojeżdżające do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W otwarciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele spółek kolejowych: PKP PLK S.A. oraz PKP S.A., parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci firm współpracujących przy budowie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, którzy jak podkreślił Zastępca Prezydenta Jarosław Grobelny, poświęcili temu przedsięwzięciu wiele czasu, serca i energii. Warto wspomnieć, że na nowo wyremontowanej ulicy pojawiła się także tablica opowiadająca historię nieistniejących już trzech wiaduktów.

„Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”,  była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 37 milionów złotych, kwota dofinansowania z UE to niemal 18 milionów, a wsparcie ze strony PKP. PLK S.A. to 5 milionów złotych.
tekst: Urząd Miasta Gniezna
foto: Andrzej Bukowski