moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Automatyzacja spawania

Czwartek, 3 października 2019
  • Automatyzacja spawania

Spawanie jako proces technologiczny, polegający na łączeniu jednej lub większej ilości elementów w jedną, funkcjonalną całość, zazwyczaj kojarzy nam się z pracą, którą należy wykonywać ręcznie. Faktem jest, że do tej pracy potrzeba dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Jednakże przywilejem życia w XXI wieku jest to, że dostępne jest również spawanie robotem. Dlaczego może okazać się bardziej wydajną formą spawania? Na czym polega automatyzacja spawania?

Zrobotyzowane spawanie
Zrobotyzowane spawanie, z definicji ustalonej przez Robotic Industries Association (RIA), oznacza "sterowanie automatyczne, programowalne wielofunkcyjnym manipulatorem programowalnym w trzech kierunkach, albo więcej, które mogą być zamocowane na stałe do zastosowania w automatyzacji przemysłowej".

Zależnie od ich budowy, wyróżniamy roboty: przegubowe, spolaryzowane (sferyczne), kartezyjskie, cylindryczne oraz cara. Przy każdej z tych kategorii najważniejsze są ilość stopni swobody danego robota, czyli jego możliwość poruszanie się w wybranym kierunku oraz zakres pracy w przestrzeni, czyli obszar możliwych ruchów, które można wykonać na końcu uchwytu spawalniczego.

Dostępne na rynku są również roboty wykorzystujące konwencjonalne metody spawania, tj. MIG/MAG, TIG oraz takie, które wykorzystują do spawania różnego typu i zastosowania źródła laserowe.

Korzyści ze spawania robotem
Ten rodzaj usprawnienia przemysłu niesie za sobą wiele wymiernych korzyści, które możemy podzielić na dwie grupy, tj. korzyści ekonomiczne i operacyjne. Do tej pierwszej zdecydowanie zalicza się fakt, że robot spawalniczy ogranicza koszt uszkodzeń obiektów i urządzeń. Poza tym zmniejsza koszty produkcji i eksploatacji obiektów przemysłowych.

Do korzyści operacyjnych należy fakt, że po wdrożeniu zrobotyzowanego spawania możliwa jest zdalna obsługa obiektów, a nawet samoobsługowe obiekty. Nawet kwestia programowania danego robota może przebiegać dużo sprawniej, dzięki dostępnej niekiedy symulacji, która pozwala na zidentyfikowanie trajektorii ruchu i oceny jej sprawności, nawet w trybie offline.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, robot jest w stanie precyzyjnie zdiagnozować miejsce ich powstania oraz szybko obsłużyć daną awarię. Niezgodności w kalibracji pomiędzy wirtualnym światem, czyli programowaniem wirtualnym, a światem rzeczywistym są korygowane przez próby, z wykorzystaniem odpowiednich czujników komputera.

Robot spawalniczy pozwala na uzyskanie elementów spełniających najwyższe wymagania pod względem jakościowym, jednocześnie gwarantując bardzo dużą wydajność.