moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dawid Jung nominowany do Nagrody im. Władysława Reymonta

Niedziela, 29 września 2019
 • Dawid Jung nominowany do Nagrody im. Władysława Reymonta

1 października 2019 r. o godz. 11.00 w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie przy ul. Miodowej 14 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta. Nagroda została ustanowiona przez Związek Rzemiosła Polskiego w 1994 roku i nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich.

Zdaniem organizatorów: Mając w pamięci postać Władysław Reymonta - pisarza, noblisty oraz rzemieślnika, który naukę i pracę zawodową jako czeladnik krawiecki pobierał w budynku, w którym dziś znajduje się siedziba organizacji rzemiosła. Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił w 1994 roku Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta. Nagroda, corocznie przyznawana jest wybitnym polskim pisarzom. Nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich. Nagroda Reymonta wpisała się na trwałe w katalog liczących się wydarzeń literackich w Polsce i cieszy się uznaniem w środowisku twórców. Przyznawana jest w kategoriach: „Za twórczość całego życia”, za „Książkę roku” oraz „Za działalność okołoliteracką”. Kandydatów do Nagrody wyłania Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele mecenasa Nagrody - Związku Rzemiosła Polskiego, wszyscy dotychczasowi laureaci Nagrody oraz prezesi związków twórczych pisarzy.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli m.in.: ks. Jan Twardowski, Wiesław Myśliwski, Włodzimierz Odojewski, Tadeusz Różewicz, Olga Tokarczuk, Zygmunt Kubiak, Tadeusz Konwicki, Ryszard Kapuściński, Julia Hartwig, Hanna i in. W 2019 roku po kilkuletniej przerwie Związek Rzemiosła Polskiego powrócił do chlubnej tradycji nagradzania wybitnych twórców za ich literackie dokonania oraz działalność na rzecz kultury.

W tegorocznej XVIII edycji Nagrody im. Wł. Reymonta Dawid Jung, gnieźnieński muzyk, pisarz, publicysta, wydawca, krytyk literacki i animator kultury został nominowany w kategorii „Za działalność okołoliteracką” razem z poetką, krytykiem literackim i eseistką Aldoną Borowicz-Tchórzewską, prezeską Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich) oraz historyczką filozofii, poetką, prozaiczką, prof. Beatą Szymańską-Aleksandrowicz, wiceprezeską Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Po tegorocznej statuetce Nagrody IDENTITAS za poezję i prozę poetycką „Glosy”, nominacja do Nagrody im. Wł. Reymonta w Warszawie to kolejny sukces literacki gnieźnianina.

Nominacje do Nagrody im. Władysława Reymonta 2019

Nagroda za Całokształt Twórczości:
 • JANUSZ DRZEWUCKI
 • JÓZEF BARAN
 • WIESŁAW MYŚLIWSKI
 • MAŁGORZATA SZEJNERT
 • PIOTR WOJCIECHOWSKI

Nagroda za Dzieło Literackie:
 • „POGROM 1905” WACŁAW HOLEWIŃSKI
 • „LATAWIEC Z BETONU” MONIKA MILEWSKA
 • „ALEJA WŁÓKNIAREK” MARTA MADEJSKA
 • „KOMEDA. OSOBISTE ŻYCIE JAZZU” MAGDALENA GRZEBAŁTOWSKA
 • „CEGIEŁKI I INNE OPOWIADANIA” JAN KRZYSZTOF PIASECKI
 • „LEKCJE U RÓŻEWICZA. TEKSTY KRYTYCZNOLITERACKIE I OSOBISTE” JANUSZ DRZEWUCKI
 • „OLANDA” RAFAŁ WOJASIŃSKI
 • „LA PETITE MORT” WALDEMAR BAWOŁEK
 • „SPOTKANIE W SŁOWIE. O TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY” ZOFIA ZARĘBIANKA
 • „KTOŚ TAKI JAK TY (SPOWIEDŹ BASTARDA WIEKU XX)” WACŁAW SADKOWSKI
 • „BASSO CONTINUO” JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI

Nagroda za Działalność Okołoliteracką:
 • DAWID JUNG
 • ALDONA BOROWICZ TCHÓRZEWSKA
 • BEATA SZYMAŃSKA-ALEKSANDROWICZ
tekst: Informacja prasowa