moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wyniki naborów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Wtorek, 16 lipca 2019
 • Wyniki naborów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Placówki w powiecie gnieźnieńskim w ofercie naboru 2019 zaproponowały kształcenie w 3 typach szkół.


W naborze elektronicznym brały udział następujące w szkoły, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki;
 • Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego ( III LO);
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

W dniu 9 lipca 2019 roku od godziny 12.00 nastąpiło odblokowanie naboru 2019 w obecności Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, pracowników Wydziału Edukacji i Sportu oraz dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest starostwo w Gnieźnie.
 
Dane z programu elektronicznego Nabór 2019

Szkoła Podstawowa:
 • Wnioski 1301
 • Ze świadectwami 1256
 • Bez świadectw 45
 • Zakwalifikowanych 1156
 • Niezakwalifikowani 99

Gimnazjum:
 • Wnioski 1188
 • Ze świadectwami 1145
 • Bez świadectw 43
 • Zakwalifikowanych 1060
 • Niezakwalifikowani 83

W przypadku niezakwalifikowanych kandydatów, należy mieć przede wszystkim na myśli uczniów, którym liczba punktów obliczona zgodnie z regulaminem rekrutacji, nie wystarczyła, by zostać ujętym na liście wybranej klasy. 

Po analizie preferencji kandydatów wobec oferty szkół Zarząd Powiatu podjął decyzję o tworzeniu poszczególnych klas w danej szkole. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, mając na uwadze „podwójne roczniki” w naborze, Starosta Piotr Gruszczyński podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów klasowych w placówkach, gdzie liczba kandydatów była najliczniejsza. Powyższe działania Zarządu mają za zadanie uspokoić przede wszystkim młodych ludzi aplikujących do szkół ponadpodstawowych oraz ich bliskich.

Harmonogram naboru zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 110.1.4.2019 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2019 r.:

16 lipca 2019 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Ten czas jest bardzo ważny dla kandydatów. Jest to okres potwierdzenia woli kształcenia w danej szkole i klasie, ale również to czas rotacji, przesunięć i ostatecznego kształtowania się oddziałów klasowych.  Zarząd oraz Wydział Edukacji i Sportu zwraca uwagę, by nie podejmować pochopnych decyzji, ze spokojem śledzić rozwój sytuacji w poszczególnych szkołach i klasach, a przede wszystkim informować się na bieżąco w sekretariatach preferowanych szkół o stanie sytuacji.

25 lipca 2019 r. godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przez całe wakacje począwszy od 26 lipca 2019 trwa procedura w postępowaniu uzupełniającym.