moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Kuria zastrzegła wizerunek katedry, drzwi gnieźnieńskich i innych zabytków! Czy kościół świadomie deprecjonuje znaczenie naszego miasta?

Czwartek, 13 czerwca 2019
  • Kuria zastrzegła wizerunek katedry, drzwi gnieźnieńskich i innych zabytków! Czy kościół świadomie deprecjonuje znaczenie naszego miasta?

Gnieźnieńska kuria zastrzegła wizerunki najcenniejszych zabytków. Co to oznacza? Między innymi to, że za wykonywanie zdjęć danych obiektów w celach innych niż pamiątkowe wymaga zgody kurii. Oczywiście wiąże się to z opłatami.

Poprosiliśmy kurię o komentarz w sprawie. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

Wizerunek Katedry Gnieźnieńskiej, Drzwi Gnieźnieńskich, konfesji św. Wojciecha wraz z prezbiterium, kielichów romańskich oraz tzw. Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego zostały zarejestrowane jako graficzny znak towarowy przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwem od dnia 4 grudnia 2017 roku w następujących klasach towarowych i usługowych klasyfikacji nicejskiej: (16) dla materiałów drukowanych; materiałów piśmienniczych i wyposażenia edukacyjnego; (35) dla usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych; publikowania online dla celów reklamowych; (41) dla usług wydawniczych i reporterskich; usług edukacyjnych - organizowania konferencji, wystaw i konkursów; usług w zakresie wystaw i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych; publikowania online. W związku z powyższym, w/w wizerunki zostały objęte, na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, prawem ochronnym dla znaków towarowych.

W konsekwencji, Archidiecezji Gnieźnieńskiej jako podmiotowi uprawnionemu do graficznego znaku towarowego, przysługuje prawo do wyłącznego używania w/w wizerunków w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności do:
  • umieszczania przedstawienia na materiałach drukowanych, materiałach piśmienniczych i wyposażenia edukacyjnego lub też ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu wspomnianych przedmiotów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składaniu w celu oferowania i wprowadzeniu do obrotu;
  • oferowania i świadczenia usług pod tym przedstawieniem polegających na reklamie, marketingu i promocji, w tym publikowania online dla celów reklamowych, jak również dla wszelkiego rodzaju usług wydawniczych i reporterskich, usług edukacyjnych, w tym organizowania konferencji, wystaw i konkursów, jak również usług w zakresie wystaw i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych oraz publikowania online;
  • umieszczania przedstawienia na dokumentach związanych z wprowadzeniem wymienionych w pkt. 1) powyżej przedmiotów do obrotu lub związanych ze świadczeniem wymienionych w pkt. 2) powyżej usług;
  • posługiwania się wizerunkami w celu reklamy.

Wyżej wymienione zabytki, jako element Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha w Gnieźnie, na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku zostały uznane za pomnik historii, zaś Archidiecezji Gnieźnieńskiej przysługuje zaszczyt i obowiązek opieki nad tym monumentalnym zabytkiem.

Mając powyższe na względzie, informujemy, że naruszenie prawa ochronnego do przedstawienia wymienionych wizerunków, w tym ich wykorzystanie bez zgody Archidiecezji Gnieźnieńskiej skutkować będzie podjęciem zdecydowanych działań z naszej strony zmierzających do usunięcia stanu naruszenia oraz zaniechania takich naruszeń w przyszłości.

Koszty uzyskania zastrzeżenia ustalane są wg obowiązujących stawek Urzędu Patentowego RP.

Wykonywanie zdjęć w/w zabytkom w celach pamiątkowych, rodzinnych wycieczek i prywatnych albumów jest nadal możliwe.
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie

Nie wiadomo jakich stawek można się spodziewać w przypadku wniosku o udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku opisanych wyżej zabytków. Wiadomo jednak, że „Wyżej wymienione zabytki, jako element Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Wojciecha w Gnieźnie, na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku zostały uznane za pomnik historii, zaś Archidiecezji Gnieźnieńskiej przysługuje zaszczyt i obowiązek opieki nad tym monumentalnym zabytkiem.” Natomiast mieszkańcy Gniezna oraz turyści muszą płacić m.in. za zwiedzanie podziemi, podświetlenie konfesji św. Wojciecha, wejście na wieżę. Teraz każde wydawnictwo, które będzie chciało opublikować informacje o tym, że to w naszej katedrze koronowano pierwszych władców Polski, musi zapłacić kurii zapewne niemałą kwotę. Czy to pozytywnie wpływa na utrzymanie wizerunku Gniezna jako Pierwszej Stolicy? Czy kościół świadomie deprecjonuje znaczenie naszego miasta?
tekst: Andrzej Bukowski