moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Uroczyste obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Sobota, 29 grudnia 2018
  • Uroczyste obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

28 grudnia 2018 roku był dla gnieźnian wyjątkowym dniem. Aby uczcić zwycięskie, rozpoczęte dokładnie wiek temu Powstanie Wielkopolskie samorządy, stowarzyszenia oraz wiele innych podmiotów przygotowało bogaty program wydarzeń i atrakcji.

Jedną z najważniejszych było z pewnością otwarcie Domu Powstańca Wielkopolskiego, który mieści się w budynku odremontowanego niedawno Starego Ratusza. Otwarto tam ekspozycję z wykorzystaniem multimediów, grafik i filmów popularyzujących wiedzę o powstaniu. Znalazło się tam oczywiście także miejsce na pamiątki po powstaniu, takie jak legitymacje i dyplomy, mundury, sztandary, fotografie, książki i banknoty. Trafiły tam zarówno ze zbiorów prywatnych darczyńców, jak i z sali tradycji dawnego Gimnazjum nr 2. Gnieźnianie mogą odwiedzić Dom Powstańca Wielkopolskiego 29 i 30 grudnia w godzinach od 11:00 do 16:00, a potem w Nowym Roku. Wejście do Domu Powstańca Wielkopolskiego prowadzi od podwórka Starego Ratusza - wejście od ul. Rzeźnickiej.

Następnie, po uroczystej Mszy świętej, sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka uczestnicy nabożeństwa przeszli w uroczystym pochodzie na cmentarz św. Piotra, gdzie Prezydent Miasta Gniezna, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji złożyli kwiaty i oddali hołd bohaterom. Wszyscy zebrani mogli też wysłuchać przemówienia maestro Ignacego Jana Paderewskiego, w którego wcielił się - specjalnie na tą okoliczność - aktor Andrzej Malicki.

W auli I LO odbył się uroczysty Sejmik Ziemi Gnieźnieńskiej, w którym wzięli udział włodarze oraz radni dziesięciu gmin powiatu gnieźnieńskiego, a także Gminy Powidz oraz radni i władze powiatowe. Najważniejszymi punktami wydarzenia było uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, a także przyjęcie specjalnego laudum, oddającego cześć bohaterom sprzed stu lat. Odznaczono także osoby zasłużone na rzecz krzewienia pamięci o powstańcach - dokładny spis tych osób i ich życiorysy znajdują się poniżej.

Późnym popołudniem można było wziąć udział w atrakcjach przygotowanych w przestrzeni miejskiej. Przed Starym Ratuszem wysłuchać można było koncertu "Między pokoleniami" w wykonaniu młodych artystów śpiewających pieśni patriotyczne oraz obejrzeć inscenizację "Pruski Zmierzch" przygotowaną przez GRH Garnizon Gniezno. Wieczorem, w Starym Ratuszu publiczność mogła zaś wziąć udział w koncercie "Melodie Wielkopolskie na Jazzowo".

Medal III stopnia "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał:

Janusz Ambroży
1 kwietnia 1983 roku został powołany przez Prezydenta Miasta Gniezna na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna i pełnił tę funkcję przez ponad 35 lat. Doprowadził do zmiany oblicza gnieźnieńskiej biblioteki, z tradycyjnej w nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną. Jednocześnie dbał o to, aby było to miejsce bogate w wydarzenia kulturalne. Jako członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego starał się przekazać młodzieży wiedzę o tym zwycięskim zrywie. Należy do Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału w Gnieźnie. Jest znanym w kraju długoletnim działaczem społecznym w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
 
Medal Jubileuszowy otrzymał:

Krzysztof Borowiak
Jest jednym z czołowych w kraju projektantów innowacyjnych rozwiązań oprzyrządowania technologicznego produkcji. Otrzymał prestiżową Nagrodę im. Mikołaja Kopernika oraz Nagrodę Wojewódzką za twórczą działalność w dziedzinie techniki. Zdobył też złote medale Krajowego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki za działalność politechnizacyjną na rzecz edukacji technicznej polskiej młodzieży oraz nagrody Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia "Bene Meritus pro Industria Poloniae". Jego największą pasją jest lotnictwo. Reprezentował Aeroklub Poznański w zawodach rangi mistrzowskiej. Od lat dokumentuje i utrwala awiacyjne tradycje Gniezna i Wielkopolski. Jego opowiadania publikowane są w Almanachu Grupy Literackiej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w prasie krajowej. Współzałożyciel Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy. W 2015 roku wyróżniony na Galii Lotniczej we Wrocławiu "Złotą Lotką", będącą swoistym "Lotniczym Oskarem" przyznawanym za całokształt działań na rzecz Lotnictwa.
 
Medale Koronacyjne otrzymały:

Czesława Krumrey
Czterdzieści jeden lat pracy zawodowej poświęciła wychowaniu i nauce wielu setek gnieźnian, za co otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP oraz Nagrodę Ministra Oświaty II Stopnia. Niestrudzona propagatorka spuścizny swojego męża - Ludwika Krumreya, wieloletniego prezesa gnieźnieńskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Przekazała ponad 300 książek oraz niezliczoną ilość pamiątek związanych z powstaniem na rzecz Muzeum Początków Państwa Polskiego, niegdysiejszego Gimnazjum nr 2 oraz nowo otwartego Domu Powstańca Wielopolskiego w Starym Ratuszu.

Bożena Posłuszna-Brzezińska

Emerytowana nauczycielka, długoletnia wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży. Za swoją pracę pedagogiczną została odznaczona państwowym Złotym Krzyżem Zasługi. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego odznaczona "Krzyżem Zasługi dla ZHP". Za działalność w harcerskiej "Operacji 1001 Frombork" została włączona do grona Honorowych Obywateli tego miasta. Propagatorka wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Od 1998 roku jest członkiem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego - Koło Gniezno, a od pięciu kadencji pełni funkcję sekretarza Zarządu TPPW w Gnieźnie.
 
Medal z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymali:

Bartosz Borowiak
Regionalista, społecznik, badacz historii gminy Kłecko. Od wielu lat współpracuje z lokalnymi instytucjami i samorządami, wspierając przedsięwzięcia dedykowane narodowym jubileuszom. Aktywnie uczestniczył między innymi w projektach promujących 1050. rocznicę Chrztu Polski. Jest pomysłodawcą i koordynatorem akcji HEROsi Wolności upamiętniającej 100-lecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Akcji, której głównymi adresatami są dzieci i młodzież, towarzyszy wystawa makiet historycznych oraz tematyczne warsztaty.

Jarosław Gryguć
Absolwent Wydziału Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Ilustrator książkowy, plakacista i projektant graficzny. Od dwudziestu lat ilustruje książki dla dzieci i młodzieży, głównie o tematyce historycznej. Autor między innymi serii wydawniczej "Kultura Piastów dla dzieci", książki "Jak Wielkopolanie wywalczyli wolność?" oraz wystawy stałej w Domu Powstańca Wielkopolskiego w Starym Ratuszu w Gnieźnie. Współpracował m.in. z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Polską Akademią Nauk i Instytutem Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ramzes Temczuk
Gnieźnianin, promotor historii oraz kultury naszego regionu, przewodnik, dziennikarz, działacz społeczny, autor publikacji poświęconych dziejom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Wiceprezes Grupy Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Gniezno. Pasjonat Powstania Wielkopolskiego. Jest organizatorem wielu różnorodnych akcji społecznych, eventów, żywych lekcji historii i widowisk historycznych upamiętniających wielkie narodowe rocznice oraz sylwetki powstańców wielkopolskich. W 2018 roku współpracował z samorządem powiatu gnieźnieńskiego podczas realizacji IV Ogólnopolskiego Konkursu "Tu Powstała Polska - Tu wygrała Polska. 100-lecie Powstania Wielkopolskiego".
 
Honorową Odznakę Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego "Wierni Tradycji" otrzymali:

Hanna Kwaśniewska
Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie, w której od kilkunastu lat pracuje nad popularyzacją postaci księdza majora Mateusza Zabłockiego, uczestnika Powstania Wielkopolskiego, którego w 2003 roku społeczność szkolna obrała jako patrona szkoły. Przeprowadziła wiele projektów edukacyjnych, poświęconych księdzu Zabłockiemu, organizowała spotkania uczniów ze świadkiem jego życia - Florianem Piaseckim, przyczyniła się do powstania pamiątkowej tablicy na budynku szkoły i dbała o grób jej patrona.

Paweł Matkowski
Od kilkunastu lat jest zaangażowany w upamiętnienie rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego jako były dyrektor Gimnazjum numer 2 imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie oraz sekretarz gnieźnieńskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Pomysłodawca i koordynator projektu "Inwentaryzacja grobów powstańców wielkopolskich na gnieźnieńskich cmentarzach". Organizuje opiekę nad grobami powstańców również jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

Grzegorz Mrówczyński
W 1994 roku współorganizował gnieźnieńskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i był jego prezesem przez dwie kadencje. Od 2002 roku do chwili obecnej jest członkiem zarządu koła i pełni funkcję skarbnika. Zaangażowany w organizację Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imiona związane z powstaniem. Inicjator złożenia urny z ziemią z kwatery Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu świętego Piotra w Gnieźnie, w krypcie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Skulsku, w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa.

Janusz Sekulski
Działa w gnieźnieńskim kole Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego od 1994 roku. Był pierwszym wiceprezesem koła. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od 24 lat jest zaangażowany w upamiętnianie i obchody rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie.

Paweł Trygalski
Jako wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie przekazywał uczniom wiedzę o dokonaniach bohaterów naszej wolności. Wraz z młodzieżą szkolną zlokalizował blisko dwieście mogił powstańców - znajdujących się poza "Akropolem Bohaterów" - i dokonał ich inwentaryzacji. Przygotował wiele rajdów o tematyce powstańczej, a także wystaw poświęconych uczestnikom powstania w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna.
 
tekst: Urząd Miasta Gniezna
foto: Urząd Miasta Gniezna, Rafał Mikuła