moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Były wójt wycofał pozew! Odnalazł się wniosek o urlop

Wtorek, 31 maja 2022
  • Były wójt wycofał pozew! Odnalazł się wniosek o urlop

Eugeniusz Zamiar, były Wójt Gminy Niechanowo, wycofał pozew, w którym domagał się przywrócenia na stanowisko pracy, które zajmował przed objęciem funkcji włodarza gminy. Powód? Odnalazł się wniosek urlopowy.

Eugeniusz Zamiar walczył w Sądzie Pracy o przywrócenie na stanowisko sekretarza gminy, które zajmował do roku 2002, kiedy to został Wójtem Gminy Niechanowo. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, kiedy pracownik mgistratu obejmuje stanowisko włodarza, składa wniosek urlopowy, aby po zakończeniu kadencji móc powrócić do wcześniejszej funkcji. Tak się złożyło, że wniosek Eugeniusza Zamiara zaginął. Dokument odnalazł się jednak podczas rutynowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Okazało się, że pracownik przez pomyłkę włożył go do innej teczki z nazwiskiem na literę Z. Eugeniusz Zamiar złożył wniosek urlopowy na lata 2002 - 2006, a nie na okres pełnienia funkcji wójta - jak zarówno on oraz powołani przez niego świadkowie utrzymywali w Sądzie. Kiedy dokument się odnalazł, były wójt wycofał pozew i tym samym sprawa dobiegła końca. Pozostaje pytanie, czy organy ścigania wystąpią z wnioskiem o ukaranie za składanie fałszywych zeznań.
 

Szanowni Państwo w odpowiedzi na Państwa liczne pytania dotyczące sprawy Pana Eugeniusza Zamiara pragnę przedstawić cały przebieg postępowania - mówi Szymon Robaszkiewicz, Wójt Gminy Niechanowo. W pierwszym dniu mojego urzędowania na stanowisku Wójta tj. 21listopada 2018 r. wpłynął wniosek Pana Eugeniusza Zamiara o powrót z urlopu bezpłatnego i przywrócenie go na stanowisko sekretarza Gminy. Pismem z dnia 27 listopada 218 r. wezwałem Pana Eugeniusza Zamiara do przedłożenia kopii wniosku o udzieleniu urlopu bezpłatnego w związku z tym, że w jego aktach osobowych nie znajdował się przedmiotowy wniosek. Pan Eugeniusz Zamiar w odpowiedzi na pismo wskazał, że nie dysponuje kopią wniosku. Jednocześnie poinformował, że w przypadku nie przywrócenia go na stanowisko sekretarza Gminy wystąpi on z „odpowiednim” roszczeniem na drogę sądową. Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. poinformowałem Pana Eugeniusza Zamiara, że jego powrót do pracy nie jest możliwy w związku z brakiem wykazania faktu przebywania na urlopie bezpłatnym. Dnia 13 marca 2019 r. Gmina Niechanowo otrzymała od Pana Eugeniusza Zamiara pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę kwoty 6 500,00 zł miesięcznie tytułem wynagrodzenia za pracę licząc od dnia 21 listopada 2018r. Sprawa toczyła się w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Po przesłuchaniu świadków, przeprowadzeniu postępowania dowodowego i rozszerzenia powództwa  Sąd wydał, jak sam stwierdził kontrowersyjny wyrok i zasądził na rzecz Pana Eugeniusza Zamiara całość jego roszczenia tj. kwotę 60 666,00 zł oraz 2 897,00 zł kosztów procesu i kwotę 6 066,65 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz przywrócenia do pracy. Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku, Gmina Niechanowo wniosła apelację do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wyrok Sądu II instancji uchylił zaskarżony wyrok sądu I instancji w związku z tym, że Pan Eugeniusz Zamiar, działając przez profesjonalnego pełnomocnika w pozwie z dnia 4 lutego 2019 r. błędnie wskazał Gminę Niechanowo podczas gdy powinien wskazać Urząd Gminy Niechanowo i zasądził od Pana Eugeniusza Zamiara kwotę 4 380,00 zł na rzecz Gminy Niechanowo tytułem kosztów procesu. Dnia 13 lipca 2020 r. Pan Eugeniusz Zamiar, działając przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł po raz drugi powództwo o ustalenie stosunku pracy i zapłatę jeszcze większej kwoty tj. 127 833,00 zł obliczając ją jako wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6 500,00 zł licząc od dnia 10.12.2018 r. do dnia 10.06.2020 r, pozywając tym razem Urząd Gminy Niechanowo. Ponieważ Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie w międzyczasie został zlikwidowany, sprawa zawisła w Sądzie Rejonowym Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. W toku postępowania przesłuchano wielu świadków. Jednym z nich była osoba zajmująca wysokie stanowisko w odwołanej Radzie Gminy Niechanowo oraz emerytowana inspektor Urzędu Gminy Niechanowo. W swoich zeznaniach precyzyjnie wskazywali, że urlop bezpłatny został udzielony przez św. Pamięci Wójta Jana Marciniaka na okres pełnienia funkcji Wójta Gminy Niechanowo pamiętając przy tym szczegółowo wygląd i treść złożonego w 2002 r. wniosku. Podczas przeprowadzanej w Urzędzie Gminy Niechanowo okresowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o urlop bezpłatny Pana Eugeniusza Zamiara został odnaleziony w aktach osobowych innego pracownika. Przedmiotowy wniosek, jak wynikało z jego treści, udzielono zgodnie z przepisami tj. na okres pełnienia kadencji w latach 2002 do 2006. Wygląd i treść wniosku całkowicie różniły się od wniosku przedstawianego przez powołanych przez  Pana Eugeniusza Zamiara świadków. Po doręczeniu przez Urząd Gminy Niechanowo do Sądu Rejonowego w Poznaniu dowodu rzeczowego w postaci oryginału wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego, Pan Eugeniusz Zamiar wycofał swój pozew. Sąd postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2022 r. umorzył postępowanie w sprawie zasądzając od Pana Eugeniusza Zamiara na rzecz Gminy Niechanowo kwotę 4 230,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, tym samym kończąc trwające ponad 3 lata postępowanie na korzyść Gminy Niechanowo. Na koniec pragnę dodać, że dobrze, iż powyższa sprawa już się zakończyła. Konkluzje i wnioski pozostawiam każdemu do indywidualnego przemyślenia. Informuję także, że przebieg całej sprawy zostanie gruntownie przeanalizowany przez obsługę prawną Gminy.


tekst: Andrzej Bukowski

Napisz komentarz

Komentarze(1)

PODOBNE TEMATY
W Szczytnikach Duchownych przy Szkole Podstawowej powstały nowe miejsca parkingowe Gmina Gniezno zakończyła budowę inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Szczytniki... Piątek, 1 lipca 2022
Radny wdarł się do cudzego domu i groził mieszkańcom! Usłyszał zarzuty! Rafałowi R., Radnemu Gminy Niechanowo postawiono zarzuty wtargnięcia do domu mieszkanki Szczytnik Duchownych,... Czwartek, 31 marca 2022
Klub Malucha "Wesołe Skrzaty" otwarty! Rodzice są zachwyceni obiektem! Ten dzień na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Gminy Niechanowo, a to dlatego, że właśnie we wtorek... Środa, 2 lutego 2022
Radny przeprosił strażaków i wójta Rafał Rekruciak, radny Gminy Niechanowo, podczas poniedziałkowej sesji przeprosił strażaków i wójta... Poniedziałek, 31 stycznia 2022