moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Miliony na inwestycje w powiecie! Zobacz, co zyska nasz region!

Czwartek, 12 maja 2022
 • Miliony na inwestycje w powiecie! Zobacz, co zyska nasz region!

Jak podają branżowe źródła, w ostatnim czasie na rynku zamówień publicznych obserwuje się wzrost cen ofert o 20-30 procent. Skutkiem jest między innymi konieczność powtarzania przetargów, gdyż pierwotnie przyjęte kosztorysy obejmuję ceny niższe niż faktycznie oferowane w postępowaniu przez potencjalnych wykonawców. Pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie wpłynęły na znaczny wzrost cen surowców, przerwanie łańcuchów dostaw i nagłe zmiany na rynku pracy.

Jak dotąd nie odczuwa się znacznych problemów w obszarze dostępności do wykonawców, jednak i w tym przypadku prognozy okazują się mało optymistyczne. Niestety, rynkowe perturbacje, wzrost cen i inflacja dotyczą wszystkich - małych i dużych samorządów.

Powiat Gnieźnieński podejmuje wszelkie możliwe działania, na bieżąco prowadząc analizy w zakresie planowanych inwestycji i zamówień publicznych, jednak i tu obserwuje się ogromne wahania cen i konieczność wyasygnowania dodatkowych środków z budżetu na pokrycie potrzeb koniecznych do przeprowadzenia inwestycji.

Lokalny samorząd nie zwalnia tempa i nadal prowadzi w tym zakresie szeroki wachlarz przedsięwzięć.
 

Kiedy, wraz z Zarządem tworzyliśmy tegoroczny budżet, sam byłem zaskoczony, że w bieżących realiach społeczno-gospodarczych jesteśmy w stanie planować i realizować tak wiele zadań inwestycyjnych - mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. Przyznam, że od momentu wyznaczenia kierunków naszych działań i wprowadzenia obostrzeń niezbędnych dla ratowania finansów Powiatu, musiało minąć sporo czasu, aby wśród opinii społecznej pojawiło się zrozumienie dla tych decyzji i ich realne efekty.


Kolejne miesiące to dla lokalnego samorządu okres wytężonej pracy nad nowymi projektami. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim te w obszarze zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i inwestycji drogowych.
 

Najważniejszymi inwestycjami w tym zakresie są dalsza rozbudowa gnieźnieńskiego szpitala i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, a także obiektów szkolnych, przede wszystkim budynku I Liceum Ogólnokształcącego za ponad 9 mln zł - podkreśla Anna Jung, wicestarosta gnieźnieński. Modernizacji ulegnie także budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a nowe wyposażenie otrzyma Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie. Nie można oczywiście pominąć trwającej budowy sali gimnastycznej i sal lekcyjnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

Poniżej zamieszczmy wykaz najważniejszych inwestycji Powiatu Gnieźnieńskiego przewidzianych do realizacji w 2022 roku.

Zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego” - finansowanie w ramach programu Polski Ład


Inwestycje w ramach zadania:
 • Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego (stary budynek pogotowia);
 • Modernizacja budynku I LO (w pierwszym etapie naprawa elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie dachu i naprawa kominów);

Kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zadania to 6.927.500,00 zł.
Po otwarciu ofert wpłynęła jedna oferta firmy Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła z Gniezna. Oferta na wykonanie zadania w kwocie: 9.177.168,11 zł

Zadanie: „Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12” - finansowanie ze środków własnych Powiatu oraz Bonu Inwestycyjnego


Inwestycje w ramach zdania: 
 • Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 (obecnie w budynku znajduje się PCPR)

Kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zadania to 1.491.807,33 zł.
Po otwarciu ofert wpłynęły dwie oferty:
 1. Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Jarosław Sieszchuła z Gniezna - 1.864.400,00 zł
 2. PUH Jan Derkacz-Duchewicz sp. z o.o. z Gniezna - 1.822.203,62 zł

W ramach zadania w I etapie zostanie wykonane docieplenie budynku, wymiana okien, oraz dobudowa windy zewnętrznej.

Wybrane inwestycje w obszarze oświaty


Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się naprawy (w tym docieplenia dachów) obiektów uszkodzonych na skutek nawałnicy w lutym br.
 1. Firma GrinBud zrealizuje naprawę budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Gdańskiej. Najniższą ofertę złożyła firma Zakład Budowlany Grinbud z Gniezna na kwotę 319 703,96 zł. Zamawiający dysponuje w budżecie kwotą 310.000,00 zł co oznacza, że oferta przekracza planowany budżet o 9.703,96 zł.
 2. Firma PUH Jan Derkacz-Duchewicz sp. z o.o. z Gniezna zrealizuje modernizację dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Cieszkowskiego. Po negocjacjach oferta złożona na realizację zadania wynosi 65.000,00 zł. Kwota którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania to 50.000,00 zł.

Wszystkie przetargi zakończy podpisanie umowy po dodatkowym zabezpieczeniu kwot w budżecie.

Planem modernizacji objęty jest także Zespół Szkół Ekonomicznych. Powiat Gnieźnieński otrzymał informację z Banku Gospodarstwa Krajowego potwierdzającą, że wszystkie dokumenty zostały zweryfikowane i trwa procedura wydania wstępnej promesy udzielenia pożyczki w ramach projektu Jessica2 - niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Prace obejmą termomodernizację budynku. Kontunuowana będzie ponadto budowa sali gimnastycznej przy SOSW w Kłecku.

 Inwestycje w obszarze opieki zdrowotnej


Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie. Czas trwania: 24 lutego 2021 - 21 stycznia 2022 roku. Wartość rozbudowy: 2 363 970,86 zł - inwestycja zrealizowana została ze środków własnych ZOL.

Powierzchnia zabudowy: 554 m2, powierzchnia użytkowa: 479,92 m2. Cel: poprawa warunków socjalno-bytowych pacjentów przebywających w ZOL Gniezno. W nowym obiekcie znajdują się sale chorych, sala do fizjoterapii, pomieszczenie do terapii zajęciowej, gabinety pracowników medycznych, dział farmacji szpitalnej oraz zaplecze sanitarno-higieniczne. Otwarcie nowego budynku planowane jest na I połowę czerwca 2022 roku. Obecnie trwa wyposażanie nowych pomieszczeń.

Inwestycje planowane w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku „B” Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie -  Środki WRPO 2014-2020 - złożony wniosek o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu: 1 993 034,09 zł w tym 300 000,00 wkładu własnego ze środków Powiatu. Zakres rzeczowy: docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji CO, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej. Wniosek w trakcie oceny formalnej.

Poprawa jakości opieki oraz dostępności Szpitala Pomnik Chrztu Polski dla osób ze szczególnymi potrzebami - „Dostępność plus dla zdrowia” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość: 741 015,50 zł - złożony wniosek o dofinansowanie.

Zakres rzeczowy: wymiana dźwigu windowego, zakup wag bariatrycznych, wózków inwalidzkich bariatrycznych, elektrycznych łóżek szpitalnych, materacy przeciwodleżynowych, aparatu USG, stołów rehabilitacyjnych, realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Wniosek w trakcie oceny formalnej.


Przeciwdziałanie Covid-19 - środki w dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego - złożono wnioski o: zakup ambulansu, detektora DRX na potrzeby wyposażenia pracowni RTG oraz reduktorów i dozowników do instalacji tlenowych. Wnioski w trakcie rozpatrywania.


Wnioski planowane do złożenia:
 • „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” - Działanie 11.2 -  Środki WRPO 2014-2020 - działania naprawcze w kontekście pandemii Covid - 19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększające odporność systemu ochrony zdrowia.
 • W ramach naboru szpital planuje złożenie wniosku na zakup i refundację zakupów dokonywanych w kontekście walki z pandemią. Planowana wartość wnioskowanych środków wynosi ok. 1mln zł. Termin składania wniosków upływa w czerwcu 2022 r.
 

Inwestycje obecnie realizowane w szpitalu


W ramach modernizacji oraz doposażenia oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w celu uruchomienia Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia Udarów, ze środków Powiatu realizowane są zadania związane z dostosowaniem powierzchni szpitala pod zorganizowanie oddziałów przejmowanych z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. W ramach ww. zadań zrealizowane zostaną zakupy sprzętu do rehabilitacji, dostosowanie sal chorych i sanitariatów, wraz z odświeżeniem powierzchni malarskich i przygotowaniem przestrzeni na szatnie. Przewiduje się ponadto zakup i montaż oznakowania wewnętrznego oraz modernizację sieci teleinformatycznej.

Wartość projektu: ok 250 000,00 zł (w tym:  Środki Powiatu : 200.000,00 zł; środki własne szpitala ok. 50.000,00 zł) - zadanie w trakcie realizacji.

Środki pozyskane w roku 2020 i 2021 w gnieźnieńskim szpitalu

 1. dotacja na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem ze środków POIŚ - 520 tys. zł
 2. ambulans, wraz z wyposażeniem przekazany w użyczenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - 560 tys. zł
 3. dotacja na utylizację odpadów medycznych z WFOŚiGW - 38 tys. zł
 4. darowizny rzeczowe: sprzęt medyczny (przeciwdziałanie covid) od Wojewody Wielkopolskiego o wartości ok. 300.000 zł, środki ochrony osobistej z Urzędu Marszałkowskiego o wartości ok 85.000 zł, środki ochrony osobistej o wartości ok. 12 tys. zł z Fundacji SiePomaga.pl, dotacje na dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy w Gnieźnie w kwocie ok. 12 tys. zł.

 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Starosta podziękował szczypiornistkom za historyczny sukces Mistrzowsko Polski Juniorek Młodszych oraz awans do Superligi Kobiet to tegoroczne, historyczne osiągnięcia... Środa, 15 czerwca 2022
Kolejne porozumienie podpisane! Uczniowie z powiatu gnieźnieńskiego mają coraz lepsze perspektywy W auli Zespołu Szkół Ekonomicznych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Piotrem... Środa, 15 czerwca 2022
Dyskutowali o funkcjonowaniu spółek wodnych Egzekwowanie i niska opłacalność składek właścicieli gruntów rolnych na rzecz spółek, a także status... Środa, 15 czerwca 2022
Najlepsi rolnicy w wielkoposce pochodzą z powiatu gnieźnieńskiego Państwo Magdalena i Bartosz Przybylscy z gminy Niechanowo oraz Izabela i Zbigniew Stajkowscy z gminy... Wtorek, 14 czerwca 2022