moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Środa, 6 kwietnia 2022
  • Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że przedmioty nabyte w czasie małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich należą do majątku wspólnego. Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustawodawca przewidział jednak możliwość odejścia od tej zasady.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 43 § 2 określa podstawowe przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie. Ustalenie zatem nierównych udziałów jest możliwe tylko wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione trzy warunki:
  • jeden z małżonek zgłosił takie żądanie w sprawie o podział majątku,
  • wystąpiły ważne powody takiego żądania,
  • małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Wśród ważnych powodów uzasadniających nierówne udziały wymienia się przede wszystkim trwonienie majątku, uzależnienie od alkoholu/narkotyków/zakupów, hazard, prowadzenie podwójnego życia, a nawet permanentne pozostawanie bez pracy przy jednoczesnym braku troski o dom i dzieci. Ważne powody co do zasady muszą być zawinione przez małżonka. Dlatego też, sytuacja w której ktoś ze względu na poważną chorobę nie pracował, nie uzasadnia orzeczenia nierównych udziałów.

Przyczynienie się do powstania majątku wspólnego oznacza, że jeden z małżonków swoim staraniem spowodował, że małżonkowie nabyli więcej składników swojego majątku. Często wiąże się to z większymi zarobkami, dzięki którym w małżeństwie można było na przykład nabyć nieruchomości, czy też zgromadzić oszczędności.

W związku małżeńskim, w którym przykładowo tylko mąż pracował i utrzymywał rodzinę, natomiast żona nie pracowała, ponieważ zajmowała się opieką i wychowywaniem dzieci oraz prowadzeniem domu, sądy co do zasady przyjmują, że każdy z małżonków ma równy udział w majątku wspólnym. Zgodnie bowiem z przepisem art. 27 k.r.o., małżonkowie mogą swój obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny realizować także poprzez zajmowanie się domem i wychowywaniem dzieci. Nie w każdym zatem przypadku istnienia różnicy w przyczynianiu się do powiększenia majątku wspólnego sąd powinien ustalić nierówne udziały małżonków, w tym majątku. Ocenie podlega całokształt wykonywania przez małżonków ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą założyli. Dlatego też, uwzględnia się nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i dbaniu o dom. Przyczynianie się do powstania majątku może również nastąpić w wyniku działalności zarobkowej, a nawet w drodze dziedziczenia, darowizny itp.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym zgłasza się w postępowaniu o podział majątku wspólnego, a orzeczenie o nierównych udziałach będzie jednym z punktów postanowienia kończącego postępowanie. Sąd ustalając nierówne udziały najczęściej posługuje się procentami lub ułamkami.

Kontakt: Adwokat Gniezno.

tekst: adw. Radosław Szczepaniak

Napisz komentarz

Komentarze(1)

  • 10.04.2022 11:37  Odpowiedz na komentarz

    ludzie specjalnie domagają się nierównych udziałów, aby przedłużać postępowanie. Rzadko sądy te nierówne udziały orzekają.

PODOBNE TEMATY
Masz kredyt w walucie obcej? Zastanawiasz się, czy iśc do Sądu? Przyjdź na bezpłatne spotkanie i dowiedz się jak odzyskać pieniądze! Kancelaria Adwokacka Andrzej Łykowski zaprasza na spotkanie osoby posiadające zobowiązanie kredytowe... Piątek, 17 czerwca 2022
Akt poświadczenia dziedziczenia Od marca 2009 roku spadkobiercy mają do wyboru przeprowadzenie procedury stwierdzenia nabycia spadku... Piątek, 27 maja 2022
Wniosek o wydanie dziecka w trybie pilnym W praktyce niezwykle często zdarzają się sytuacje konfliktowe pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci.... Poniedziałek, 23 maja 2022
Top 3 triki, które pozwolą Ci szybciej sprzedać dom Obecnie rynek nieruchomości ma się całkiem dobrze. Trzeba przyznać, że naprawdę odbudował się po problemach... Czwartek, 31 marca 2022