moje-gniezno.pl

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Narada z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie uczniów z Ukrainy

Czwartek, 3 marca 2022
  • Narada z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie uczniów z Ukrainy

Z inicjatywy starosty gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego obyła się dziś w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie narada z dyrektorami placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Łukasz Kaszyński, przekazał dyrektorom informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Podczas spotkania omówiono kwestie wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo omówiono proces wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz sprawy bieżące.


Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej, zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.
 

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:
  1. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  2. realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  3. korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  4. korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.
 

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje również, że cyt. na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021, poz. 190, 2445) możliwe jest zapewnienie przez dyrektorów szkół podstawowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - cudzoziemców.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uruchomiło punkt informujący obcokrajowców - rodziców dzieci i uczniów o możliwościach kształcenia i opieki w wielkopolskich szkołach oraz przedszkolach (codziennie od godz. 8.00 do godz. 18.00).
 
  • tel. 780 386 050,
  • tel. 780 386 055,
  • tel. 780 386 020,
  • tel. 780 386 056,
  • tel. 780 386 076.

Ponadto czynny jest specjalny adres poczty e-mailowej: cudzoziemcy@ko.poznan.pl

Materiały do pobrania:
Zasady przyjmowania dzieci z zagranicy informacja MEiN
 

tekst: Informacja prasowa

Napisz komentarz

Komentarze(0)

PODOBNE TEMATY
Plac zabaw w Skrzetuszewie ponownie zarósł pokrzywami! Ucierpiały dzieci! Czy koszenie trawy przerasta możliwości sołectwa? Plac zabaw w Skrzetuszewie ponownie zarósł chwastami. Obiekt praktycznie nie nadaje się do użytku. O... Czwartek, 19 maja 2022
Uczniowie z Gniezna w walce o Złotą Kotwicę Uczniowie z podstawówek nr 3 i 10 będą walczyły, reprezentując Pierwszą Stolicę Polski, o Złotą Kotwicę... Czwartek, 19 maja 2022
Ponad 800 tegorocznych absolwentów z powiatu przystąpiło dziś do matury Dokładnie 844 abiturientów z 8 powiatowych szkół ponadpodstawowych tuż przed majówką, w piątek (29 kwietnia)... Środa, 4 maja 2022
Zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej Liceum Milenium W piątek odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów Akademickiego... Poniedziałek, 2 maja 2022